วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“10 คำร้าย” ทำลายชีวิตครอบครัว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” ว่า ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สค.ได้สำรวจความคิดเห็น 10 คำร้ายที่ไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1.ไปตายซะ 2.คำด่า (เลว/ชั่ว) 3.แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4. ตัวปัญหา 5.ดูลูกบ้านอื่นบ้างสิ 6.น่ารำคาญ 7.ตัวซวย 8.น่าเบื่อ 9.ไม่ต้องมายุ่ง 10.เชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรง ส่วนคำดีที่อยากได้ยิน ประกอบด้วย 1.เหนื่อยไหม 2.รักนะ 3.มีอะไรให้ช่วยไหม 4.คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5.ไม่เป็นไรนะ 6. สู้ๆนะ 7.ทำได้อยู่แล้ว 8.คิดถึงนะ 9.ขอบคุณนะ และ 10.ขอโทษนะ ทั้งนี้ อยากให้ เริ่มต้นจากครอบครัวด้วยการสื่อสารเชิงบวกต่อกัน พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนรณรงค์ยุติความรุนแรง ตลอดเดือน พ.ย.นี้ โดยในส่วนของ พม.ได้จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “หยุด! คำร้าย...ทำลายครอบครัว” ทั้งส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และส่วนกลางจัดที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กทม. วันที่ 25 พ.ย.

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ศูนย์ฯได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจ “ความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวระดับประเทศ” จาก 2,280 ครัวเรือน ใน 5 ภาค ระหว่างเดือน ต.ค.2559-ม.ค.2560 พบว่า ร้อยละ 34.6 มีความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว โดยอันดับ 1 เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจถึงร้อยละ 32.3 ทางร่างกาย ร้อยละ 9.9 และทางเพศ ร้อยละ 4.5 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากการทำร้ายทางจิตใจด้วยวาจา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่พบตัวอย่างแม่ว่าลูกไปตายซะ ทำให้เด็กคนนั้นไปฆ่าตัวตายจริงๆ.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 16 พ.ย. 2560 23:38 16 พ.ย. 2560 23:38 ไทยรัฐ