วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพฯทรงเกี่ยวข้าว

เมื่อบ่ายวันที่ 16 พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตของโรงเรียน โดยมี ผวจ.นครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ อธิบดีกรมการข้าวได้กราบ บังคมทูลถวายรายงาน แล้วสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในอาคารอเนกประสงค์ จากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ทรงขับรถไถเกี่ยวข้าวที่แปลงสาธิตดังกล่าว จนได้เวลาสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตของโรงเรียน โดยมี ผวจ.นครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก 16 พ.ย. 2560 23:08 16 พ.ย. 2560 23:08 ไทยรัฐ


advertisement