วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ตื่นตางานออกแบบ! เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017 ล้ำไปอีกปีนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เตรียมจัด "เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017" เทศกาลงานออกแบบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนงานฝีมือของคนในท้องถิ่นให้สามารถก้าวสู่การประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

โดยในปีนี้งานจะถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Crafted Life" นำเสนอการผสมผสานงานฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เข้ากับการออกแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่ ผ่านกิจกรรม 5 ประเภท ได้แก่ งานโชว์เคส, โปรเจกต์ระหว่างประเทศ, ทอล์คและเวิร์คช็อป, ตลาดป็อปมาร์เก็ต และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การปลุกกระแสการสร้างธุรกิจมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยโมเดลเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อสร้างเป็นเทศกาลงานออกแบบในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์อื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เทศกาล "เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017" จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสถานที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการ TCDC กล่าวว่า เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ "เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสถานที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ โดยเชียงใหม่ดีไซน์วีค ถือเป็นเทศกาลงานออกแบบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเทศกาลงานออกแบบนี้ยังถือเป็นช่องทางสนับสนุนงานฝีมือของคนในท้องถิ่นให้สามารถก้าวสู่การประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยในปีนี้งานจะถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Crafted Life" นำเสนอการผสมผสานงานฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่

ด้านนายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเชียงใหม่ดีไซน์วีคจะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองให้เป็นจุดในการถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1. งานโชว์เคส (Design Showcases) ส่วนจัดแสดงผลงานการออกแบบจากนักออกแบบและผู้ประกอบการกว่า 60 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business), ผู้เชี่ยวชาญ (Professional) และนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designers)

2. โปรเจกต์ระหว่างประเทศ (International Projects) การจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้ด้านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากนักออกแบบชั้นนำ 5 ประเทศ

3. ทอล์คและเวิร์คช็อป (Talks / Workshops) กิจกรรมบรรยายและเวิร์คช็อปจากบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 15 ท่าน

4. ตลาดป็อปมาร์เก็ต (Pop Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม กว่า 60 ร้าน

5. กิจกรรมอื่นๆ (Activities) กิจกรรมสนุกสนาน 3 หมวด ได้แก่ ศิลปะ, วัฒนธรรม, และธุรกิจ อาทิ กิจกรรมพาเที่ยวและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สตรีทอาร์ท เดินแบบ แฟชั่นโชว์ และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม งานเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 และได้ถูกจัดขึ้นครั้งที่ 2 ในปี 2559 รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 175,155 คน โดยมีนักออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมถึง 650 ราย จาก 18 ประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,131.50 ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายของการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแล้วนั้น ยังปักหมุดให้เทศกาลดังกล่าวเป็นเทศกาลประจำปี เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ และจุดหมายด้านการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมุ่งเน้นเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้น เพื่ออนุรักษ์ทักษะฝีมือช่าง (Craftsmanship) และทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมไปถึงการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลก พลิกโฉมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลุกกระแสการสร้างธุรกิจมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยโมเดลเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อสร้างเป็นเทศกาลงานออกแบบในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์อื่นๆ ต่อไป.

"เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017" เทศกาลงานออกแบบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ... 16 พ.ย. 2560 18:34 17 พ.ย. 2560 10:31 ไทยรัฐ