วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดหางานขอนแก่นจับมือจ็อบบีเคเค จัดตลาดนัดแรงงาน เพื่ออีสานตอนบน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดงานนัดพบตลาดงาน JOB FAIR KHONKAEN ที่เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ผลักดันให้ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางตลาดแรงงานในภูมิภาคอีสานตอนบน...
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ผสานความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตลาดแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจและด้านกีฬา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกาศจัดงาน “นัดพบตลาดงาน JOB FAIR KHONKAEN @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น. มุ่งหวังเข้าถึงกลุ่ม ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน โดยยกขบวนบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัทเข้าร่วมมีตำแหน่งงานรองรับมากกว่า 10,000 อัตรา
 
นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังงานแถลงข่าว “นัดพบ ตลาดแรงงาน JOB FAIR KHONDAEN @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น” ว่า จากการเพิ่มขึ้นของช่องทางการเข้าถึงแหล่งงาน และตำแหน่งงานทางช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ WWW.JOBBKK.COM ของบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จึงเป็นที่มาผสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในพื้นที่ตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น เป็นตลาดแรงงานในภูมิภาคอีสานตอนบน มุ่งประโยชน์การมีงานทำของประชาชน ซึ่งมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร โรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้า

จังหวัดขอนแก่น ยังเป็น 1 ในจังหวัดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Smart City ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเกิดการเชื่อมต่อ มีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง มีการทำงานผสานความร่วมมือในรูปของพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการขยายการลงทุน และจ้างงานในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น อาทิ จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และจ.มหาสารคาม ด้วยระบบคมนาคมที่มีความสะดวก และจ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และอื่นๆ ได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานหลากหลายอาชีพ
 
ด้านนายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ว่างงาน ได้มีงานทำ โดยปัจจุบันทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น มีโครงการต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ อาทิเช่น โครงการ 3 ม. (มีงาน, มีเงิน, มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เป็นต้น  
 
นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่า การเข้ามาเปิดตลาดจัดหางานในจ.ขอนแก่น เพราะมองเห็นศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการและการท่องเที่ยว จากปัจจัยมีการจองที่พักทางออนไลน์ของ จ.ขอนแก่น มีสถิติเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดงาน“นัดพบตลาดงาน JOB FAIR KhonKaen @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น” นับเป็นการขยายฐานการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานจัดหางานจ.ขอนแก่น ในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตลาดแรงงานตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ร่วมกันพัฒนาจ.ขอนแก่นให้มีความ Smart ในทุกด้าน โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีความโดดเด่นมากในปัจจุบัน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ ในงาน นัดพบตลาดงาน JOB FAIR KhonKaen @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในวันที่ 17 พ.ย.2560 นี้ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.สามารถ ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความรวดเร็วในกรอกใบสมัครงาน.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดงานนัดพบตลาดงาน JOB FAIR KHONKAEN ที่เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ผลักดันให้ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางตลาดแรงงานในภูมิภาคอีสานตอนบน... 16 พ.ย. 2560 15:42 16 พ.ย. 2560 16:09 ไทยรัฐ