วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลอุทธรณ์รอบแรกออกแล้ว แจกเพิ่มบัตรคนจน 9.2 พันราย ตรวจชื่อที่นี่!!

แจกเพิ่มบัตรคนจน อีก 9,244 ราย หลังผลอุทธรณ์รอบแรก ชี้ขาดคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ พร้อมยกยอดสวัสดิการให้ใช้ได้ในเดือน ธ.ค. ยกเว้นค่ารถเมล์ ส่วนผลอุทธณ์รอบต่อไป คาดแล้วเสร็จปลาย พ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่ กระทรวงการคลัง เปิดโอกาสผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และประกาศผลการอุทธรณ์รอบแรกแล้ว มีผู้มีสิทธิ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เผยแพร่ข้อมูล และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ผ่านการอุทธรณ์รอบแรก 9,244 ราย นั้น แบ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 7,225 ราย ให้หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการอุทธรณ์ดังกล่าว และเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

ส่วนผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านการอุทธรณ์อีก 2,019 ราย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้จัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยจะยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายสามารถใช้ต่อได้ในเดือน ธ.ค. 2560 ยกเว้นค่าโดยสารรถเมล์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และคาดว่าจะสามารถประกาศผลครั้งต่อไปในปลายเดือนพ.ย. นี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์รอบแรก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://welfare2560.epayment.go.th กรณีผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 ที่เปิดให้บริการ 150 คู่สาย ซึ่งปกติเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

แจกเพิ่มบัตรคนจน อีก 9,244 ราย หลังผลอุทธรณ์รอบแรก ชี้ขาดคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ พร้อมยกยอดสวัสดิการให้ใช้ได้ในเดือน ธ.ค. ยกเว้นค่ารถเมล์ ส่วนผลอุทธณ์รอบต่อไป คาดแล้วเสร็จปลาย พ.ย.นี้... 16 พ.ย. 2560 15:15 16 พ.ย. 2560 16:53 ไทยรัฐ