วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

Crime อาชญากรรม กริยา ก่ออาชญากรรม หลายท่านใช้ ...✘...do a crime หรือ...✘...make a crime ขอเรียนว่าใช้ไม่ได้ครับ ภาษาอังกฤษใช้ crime กับกริยา commit ผู้หญิงก่ออาชญากรรมน้อยกว่าผู้ชายมาก Women commit fewer crimes than men. กริยาต่อสู้ ต่อต้านอาชญากรรม ปกติฝรั่งใช้ combat หรือ fight

Street crime คือ อาชญากรรมที่กระทำบนถนนหนทาง เพื่อนคนหนึ่งจะส่งลูกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองตูอัปเซ จังหวัดครัสโนดาร์ของรัสเซีย ผมแนะนำว่าเปลี่ยนเมืองเถิด อย่าไปตูอัปเซเลย เท่าที่ผมทราบ Street crime was rising rapidly in Tuapse. อาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามถนนหนทางเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมากในเมืองตูอัปเซ

แม้แต่ juvenile crime ก็เกิดขึ้นบ่อย ผู้อ่านท่านครับ juvenile จู-ฝิไนล หมายถึง เด็ก หรือ เยาวชน ที่ผมบอกว่าเมืองตูอัปเซมี juvenile crime เกิดขึ้นบ่อย ผมหมายถึงมี youth crime เป็นอาชญากรรมที่กระทำโดยเยาวชนเกิดขึ้นบ่อยนั่นเอง ยิ่งพวกที่ฉลาดและเรียนหนังสือสูงๆ พวกนี้สามารถก่อ the perfect crime ซึ่งหมายถึงอาชญากรรมที่ทำขึ้นแล้วไม่มีใครทราบว่ามีการกระทำความผิด

ก่ออาชญากรรมกับใคร มักจะใช้กับ against สังคมญี่ปุ่นเครียด คนหนุ่มสาวทำงานหนักและต้องเสียภาษีที่สูง รัฐบาลต้องเก็บภาษีสูงไปให้คนชรา คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่บางคนจึงจ้องทำร้ายผู้สูงอายุ จนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว Crimes against the elderly are now becoming more common in Japan.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้