วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มพลังอุปกรณ์สิ่งเทียมแก่ผู้พิการแขนขา

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นความหวังหนึ่งของผู้ทุพพลภาพที่จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามปกติแบบคนทั่วไปที่ร่างกายมีอวัยวะครบ 32 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการคิดค้นอุปกรณ์เพื่อผู้พิการเหล่านี้ ล่าสุด นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์แบบสวมใส่กับร่างกาย ให้ขาเทียมมีพลังการใช้งานเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น พวกเขาอาจจะต้องมีการแบกสัมภาระ สะพายกระเป๋าในชีวิตประจำวัน

เมื่อผู้พิการต้องแบกรับน้ำหนักก็จะส่งผลต่อร่างกาย ดังนั้น นักวิจัยจึงประเมิน 2 แบบคือ เมื่อมีการแบกรับน้ำหนักและไม่มีการแบกรับน้ำหนัก ซึ่งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงการเดินและอัตราการออกแรงของผู้พิการ เพื่อที่จะสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานของขาเทียมที่แตกต่างกันไป โดยได้ทดสอบกับอาสาสมัคร 5 คน ให้เดินบนลู่วิ่งในห้องปฏิบัติการทดลอง ทั้งแบบมีสัมภาระและไม่มีสัมภาระ ข้อเข่าเทียมจะขับเคลื่อนด้วยการทำงานของมอเตอร์ที่หัวเข่าและข้อต่อตรงข้อเท้าหรือที่เรียกว่ารยางค์ล่าง นักวิจัยพบว่ามีปัญหามากขึ้นเมื่อผู้ทดสอบต้องแบกสัมภาระพร้อมกับการใช้อุปกรณ์เทียมที่ตั้งค่าไว้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม การวิจัยดังกล่าวมีขนาดเล็กจนไม่อาจสะท้อนถึงประชากรกลุ่มผู้พิการแขนขาได้ทั้งหมด นักวิจัยเผยว่ายังต้องคิดค้นการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ขาเทียม รวมทั้งการหาพารามิเตอร์ควบคุมที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าว่าในระยะยาวนั้นขาเทียมจะต้องทำงานได้อย่างชาญฉลาดและได้ผลมากขึ้นกว่าเดิม.

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นความหวังหนึ่งของผู้ทุพพลภาพที่จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามปกติแบบคนทั่วไปที่ร่างกายมีอวัยวะครบ 32 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการคิดค้นอุปกรณ์เพื่อผู้พิการเหล่านี้ 16 พ.ย. 2560 13:50 ไทยรัฐ