วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขาดทุนแต่คืนกำไร

ขาดทุนแต่คืนกำไร

โดย หมัดเหล็ก
17 พ.ย. 2560 05:06 น.
  • Share:

การบริหารของ การบินไทย ที่ผ่านมา ยังอยู่ในภาวะ ขาดทุนสะสม ประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่เมื่อดูรายรับรายจ่าย รายปีของการบินไทยในรอบปีที่ผ่านมา การบินไทยเริ่มจะมีกำไร แม้จะเป็นจำนวนไม่มาก แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีของการบริหารงานการบินไทย ที่พยายามแก้ไขปรับปรุงในทุกๆด้าน รวมทั้งการลดต้นทุนและรายจ่ายในการบริหารจัดการลงหารายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการและสินค้า

ที่สัมผัสได้ คือการให้บริการของการบินไทยพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันกับสายการบินอื่นๆในอุตสาหกรรมการบิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความทันสมัย หรือการบริการเทคโนโลยี ที่นำมาให้บริการกับผู้โดยสาร ในอดีตการบินไทยเคยได้รับการยอมรับในเรื่องของ การบริการและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยกตัวอย่างเมื่อปี 2542 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การบินไทยได้ ประดับตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสนี้บนเครื่องบินทุกลำ และในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน การบินไทยได้นำ ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มาวาดลงบนเครื่องบินแบบ Boeing 747-400 นามพระราชทาน หริภุญชัย เพื่อเป็นการแสดงให้ชาวโลกประจักษ์ถึงความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยท่ีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏว่าได้สร้างชื่อเสียงและผลตอบรับที่ดีมาก เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนทั้งโลก จนได้รับรางวัลการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่นจากการท่องเที่ยวอาเซียน

กลายเป็นจุดแข็งในการแข่งขันของการบินไทย

ในขณะเดียวกัน การบินไทย ได้นำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในยุคปัจจุบัน โดยการดำเนินการ โครงการเพื่อสังคม ต่างๆ อาทิ การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี ที่มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ น้อมนำแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาร่วมสืบสานปณิธานทำความดีเพื่อพ่อ รักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ให้คงอยู่คู่กับประเทศและเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคต

ทั้งนี้ เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย ได้อธิบายถึงรายละเอียดของโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย โดยการให้พนักงานและผู้บริหารร่วมกัน ปล่อยต้นแว่นแก้ว ที่เป็นวัชพืชและหญ้าตามธรรมชาติในการยับยั้ง การเกิดมลพิษ ทางน้ำและอากาศ ลงสู่คลองเพื่อช่วยฟอกอากาศเติมออกซิเจนในน้ำ ซึ่งออกซิเจนจะถูกปล่อยบริเวณรอบรากพืชทำให้จุลินทรีย์ในดิน สามารถย่อยของเสียที่ถูกดินกรอง และเปลี่ยนเป็นสารที่พืชรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นอกจากนี้ยังมีโครงการนำเยาวชนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกับผู้บริหารและพนักงานการบินไทย ปลูกป่าชายเลน หรือโครงการนำแร้งดำหิมาลัยกลับสู่ธรรมชาติ ช่วยเหลือช้างเร่ร่อนหมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ ปลูกป่าศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย เป็นต้น แม้การบินไทยจะยังอยู่ในภาวะขาดทุน แต่ก็พยายามที่จะคืนกำไรกลับสู่สังคม ตามแนวทางพระราชดำริ และการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้