วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พยาบาลอุดรฯ ร้องเพลงมาร์ช ไล่หัวหน้า ระบุไร้ธรรมาภิบาล-ขอเลือกเอง

พยาบาลอุดรฯ ร้องเพลงมาร์ช ไล่หัวหน้า ระบุไร้ธรรมาภิบาล-ขอเลือกเอง

  • Share:

พยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี เข้าแถวร้องเพลงมาร์ชขับไล่ หน.พยาบาล ระบุหลังเขัารับตำแหน่งมีคำสั่งลดคนเข้าเวร ลดเวลาทำโอที กระทบต่อการดูแลผู้ป่วย ทั้งไม่มีธรรมาภิบาลในหัวใจ ขอใช้สิทธิเลือกหัวหน้าเอง.. 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่เสาธง ตึกอำนวยการหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ถนนเพาะนิยม เทศบาลนครอุดรธานี มีเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลมาเข้าเวร 08.00 น. ถือป้ายยืนประท้วง ในป้ายระบุ “เราไม่เอา น.ส.กิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาล” “เรามาร้องทุกข์ ไม่ได้มาประท้วง ไม่มาชุมนุม หรือก่อความวุ่นวายใดๆ ไม่เกี่ยวกับการเมือง มาเพื่อขอความเป็นธรรม” “คืนความสุขให้เรา ขอหัวหน้าพยาบาลคนใหม่ ขอทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพยาบาล ขอหัวหน้าที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในหัวใจ และรับฟังความคิดเห็น ไม่เผด็จการ” โดยแจกใบร้องทุกข์ให้สื่อมวลชนที่มาทำข่าว พร้อมกับมีการร้องเพลงมาร์ชพยาบาล

ทั้งนี้ ในใบร้องทุกข์ระบุว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับผลกระทบจากนโยบาลการบริหารงานของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) ซึ่งมีนโยบายหลายข้อ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อผู้มารับบริการ (ผู้ป่วย) กระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ลิดรอนสิทธิในการขึ้นปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเวร ส่งผลถึงการดำรงชีวิต และการดูแลครอบครัวเป็นอย่างมาก ทำให้พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นจึง 1. ขอร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม 2. ไม่เอาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลคนนี้ (หัวหน้าพยาบาลควรมาจากการเลือกตั้งของพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาล) 3. ขอทวงคืนความยุติธรรมจากหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) ที่นำนโยบายการบริหารงานมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง “ขาดหลักธรรมมาธิบาล” โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ 

ขณะเดียวกัน พยาบาลวิชาชีพ หนึ่งในผู้ร้องทุกข์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่หัวหน้าพยาบาลคนนี้มารักษาการตำแหน่ง 3 เดือน และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ได้มีการลดเจ้าหน้าที่ ลดคนเข้าเวรทุกแผนก ทำให้การทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีผลกระทบต่อคนไข้ เพราะได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง จำกัดการแลกเปลี่ยนเวรให้เหลือ 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเมื่อก่อนสามารถแลกเปลี่ยนเวรได้ไม่จำกัด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและครอบครัว ลดงานโอทีเหลือ 15 ครั้ง มีผลต่อรายได้ของทุกคน โดยเฉพาะพยาบาลรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างอนาคต ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวขาดธรรมาภิบาล 

“เคยขอให้หัวหน้าพยาบาลทำแบบเดิม แต่ไม่มีการตอบสนอง และเคยขอให้ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ ผอ.บอกว่า เป็นเรื่องของพยาบาลให้จัดการกันเอง จึงได้รวมกลุ่มทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้อง ให้การเลือกตั้งหัวหน้าพยาบาล ที่เคยส่งหัวหน้าแผนกเป็นตัวแทนในการเลือกตั้ง ให้เปลี่ยนเป็นมาจากพยาบาลโดยตรง 100 เปอร์เซ็นต์"

ต่อมา เวลา 08.00 น. น.ส.นิลุบล ไชยโกมล พยาบาลวิชาชีพ ได้นำเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ออกเวรดึกเดินทางไปศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งนายธนพลให้สัญญาว่าจะนำเรื่องร้องทุกข์มาพิจารณา และหาทางแก้ไข 

ด้าน นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ไม่เคยได้รับรายงานจาก ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จึงไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต้องรับผิดชอบโดยตรง เมื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาภายในองค์กร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเจ้าหน้าที่พยาบาล แต่ไม่กระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการ จึงขอเวลาแก้ไขปัญหา 2 สัปดาห์ แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ขณะที่ น.ส.กิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาล ที่ถูกกล่าวหา ผู้สื่อข่าวกำลังติดต่อ เพื่อสอบถามข้อเท็จริงในเรื่องนี้ และจะรายงานให้ทราบต่อไป. 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้