วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


“ตัวจริง”

โดย คุณหลี

“ผอ.กำพล วัชรพล”

ท่านผู้อ่านโปรดแซบ!! สุดแสนจะภาคภูมิใจที่ “ซูเปอร์บิ๊กบอสไทยรัฐ” ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ล่วงลับไปถึง 21 ปีแล้ว ได้รับการยกย่องโดยมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ 195 ประเทศ ประกาศให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” และเป็นชาวเอเชียเพียงท่านเดียวที่ได้บรรจุชื่อในหอเกียรติคุณขององค์การยูเนสโกในการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ด้วย เพราะ “เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้ง นสพ.ไทยรัฐ ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบการพิมพ์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้เป็นฉบับแรก และเป็นต้นแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไปต่อยอดสร้างโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น” ค่ะ..คุณขา


นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา--ที่แท้ทรู!!

"คุณหลี"

“ซูเปอร์บิ๊กบอสไทยรัฐ” ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ล่วงลับไปถึง 21 ปีแล้ว ได้รับการยกย่องโดยมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ 195 ประเทศ ประกาศให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก”... 16 พ.ย. 2560 11:13 16 พ.ย. 2560 11:13 ไทยรัฐ