วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่มาที่ไปของ "วะกะระ" ญี่ปุ่น

เสื้อผ้าลวดลายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของญี่ปุ่น จากความรู้ในวารสาร “จากญี่ปุ่น” ของ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ให้ว่า “วะกะระ” มีความหมายว่า “ลวดลายญี่ปุ่น” ถูกแบ่งเป็นรูปทรงเลขาคณิตที่ลดทอนจากธรรมชาติ จากพืชพันธุ์ จากสัตว์ เพราะญี่ปุ่นชื่นชมและหลงใหลในความเป็นธรรมชาติสูงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น...

ลายอะซะโนะฮะ หรือใบป่าน มีลักษณะเป็นลายหกเหลี่ยม มีลายเส้นตรงเชื่อมจากจุดศูนย์กลางไปถึงยอดเหลี่ยมแต่ละด้าน ลักษณะคล้ายใบป่าน เนื่องจากต้นป่านมีความแข็งแรงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงถูกนำไปใช้สำหรับเสื้อผ้าเด็กและผู้หญิง หรือนำมาใช้เป็นลายผ้าบนผ้าคาดเอว (โอบิ)

ลายยะสุงะริ หรือหางธนู เพราะลูกธนู เมื่อถูกยิงออกมาแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับได้ ด้วยเหตุนี้ ยุคสมัยเอโดะ ในงานมงคลสมรสจะถือชุดกิโมโนลายนี้เป็นของมงคล ด้วยให้ความหมายว่าพุ่งไปข้างหน้า ไม่ถอยหลังย้อนกลับ จนถึงยุคไทโช ก็นำมาใช้เป็นลายชุดนักเรียนหญิง สวมคู่กับกางเกง “ฮะกะมะ” สีแดงเข้มผสมม่วงอมน้ำตาล และยังนิยมใส่ในพิธีจบการศึกษา

ลายเซไกฮะ หรือคลื่นทะเล ลักษณะเป็นโค้งครึ่งวงกลม วางซ้อนๆกันจากจุด ศูนย์กลางไปในทิศทางเดียวกันคล้ายรูปเกล็ดปลา ในยุคเฮอัน ลายนี้ถูกนำไปใช้บนเสื้อผ้านักแสดงบุกะกุ

ลายอิจิมัทซึ หรือตาราง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสองสีแตกต่างกันวางเรียงกันอย่างกลมกลืน นิยมกันมากในยุคสมัยเอโดะ และยังนำมาใช้เป็นลายบนตราสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกในปี ค.ศ.2020 อีกด้วย

ลายชิปโป หรืออัญมณี 7 ประการ มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเท่ากัน วางคล้องกัน ด้านข้างของแต่ละวงเมื่อวางซ้อนกันจะเกิดช่องว่างเป็นรูปทรง ซึ่งเชื่อมต่อวงกลมทั้งสี่วงเข้าด้วยกัน และวางซ้อนๆกันอย่างไม่สิ้นสุด แล้วชื่อลายนี้มาจาก “ชิโฮ” มาจากวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ในพุทธศาสนานิกายมหายาน อัญมณี 7 ประการ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

ลายทะจิวะคิ หรือลายอากาศ มีลักษณะโค้งสลับขึ้นไปมาคล้ายผลฟัก แสดงถึงอากาศที่ลอยจากพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้า เป็นหนึ่งในลายที่ใช้ในราชสำนัก นำมาใช้บนชุดและข้าวของเครื่องใช้ในวังนับแต่สมัยเฮอันนั่นเอง...

ฤทัยรัช จันทร์เพ็ญ

เสื้อผ้าลวดลายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของญี่ปุ่น จากความรู้ในวารสาร “จากญี่ปุ่น” ของ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ให้ว่า “วะกะระ” มีความหมายว่า “ลวดลายญี่ปุ่น” ... 16 พ.ย. 2560 11:05 16 พ.ย. 2560 16:02 ไทยรัฐ