วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เริ่มวันนี้สํารวจความเห็นเปลี่ยนชื่อ ถนน “สุทธิสารวินิจฉัย” เป็น “อินทามระ”

ภาพจาก google map

ตามคำสั่งศาล-สรุปผล17ธ.ค.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้า การเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นถนนอินทามระ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ว่า กรณีนี้ กทม.ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เพื่อขอแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของศาล และได้รับคำแนะนำให้ กทม.ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ก่อนทำการเปลี่ยนชื่อถนนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ล่าสุด กทม.โดยสำนักปกครองและทะเบียน ได้ร่างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบสอบถามปรนัย คำถามหลักๆ คือ

1.คุณมีความเกี่ยวข้องกับถนนสายนี้อย่างไร ตัวเลือกคำตอบเช่น เป็นผู้อาศัย, ทำงานย่านนี้, ใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมา, อาศัย ในอาคารชุด

2.คุณคิดว่าควรใช้ชื่อถนนอะไรตัวเลือกคำตอบเช่น ใช้ถนนสุทธิสาร และซอยสุทธิสารตลอดแนว, ใช้ถนนอินทามระ และซอยอินทามระตลอดแนว, ใช้ถนนสุทธิสาร 500 เมตร นอกนั้นใช้ชื่อถนนอินทามระ, หรืออื่นๆ

ทั้งนี้ ในการสำรวจความคิดเห็นประชาชน กทม.จะสุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ของจำนวนผู้อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน ทั้ง 2 เขตพื้นที่ คือ พญาไท และดินแดง มีผู้อาศัยตามทะเบียนราษฎร มากกว่า 7,000 คน โดยจะเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย. จากนั้นจะประชุมคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นการกำหนดชื่อถนน ตรอก ซอย ในวันที่ 4 ธ.ค. เพื่อสรุปผลสำรวจ ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันที่ 12 ธ.ค. และจะรายงานผลให้ผู้ว่าฯ กทม.ทราบภายในวันที่ 17 ธ.ค. และออกประกาศการใช้ชื่อถนนต่อไป.

ให้ กทม.ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ก่อนทำการเปลี่ยนชื่อถนนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 16 พ.ย. 2560 00:28 16 พ.ย. 2560 05:14 ไทยรัฐ