วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุรักษ์แค่7จาก18 บ้านป้อมมหากาฬ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.ว่า ตามที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬเสนอให้ กทม.อนุรักษ์บ้านในพื้นที่ป้อมมหากาฬไว้จำนวน 18 หลัง ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬ ได้พิจารณาแล้วว่าจะ อนุรักษ์บ้านไว้จำนวนทั้งหมด 7 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 97, 99, 109, 111, 123, 125 และห้องแถวบ้านเลขที่ (89, 91, 93) โดยบ้านดังกล่าวจะต้องไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้าน

สำหรับแนวคิดในการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณ ทั้ง 7 หลังนี้ คณะกรรมการได้คำนึงถึงความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตสมัยโบราณ ความต่อเนื่องของอาคารที่อยู่บริเวณตรอกพระยาเพชรปาณี และให้ทราบประวัติความเป็นมาได้ว่าบริเวณนี้เดิมคือ ตรอกพระยาเพชรปาณี ส่วนบ้านที่อยู่ในพื้นที่นอกเหนือจาก 7 หลังนี้ จะมีการรื้อย้ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560.

อนุรักษ์บ้านไว้จำนวนทั้งหมด 7 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 97, 99, 109, 111, 123, 125 และห้องแถวบ้านเลขที่ (89, 91, 93) โดยบ้านดังกล่าวจะต้องไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้าน 16 พ.ย. 2560 00:15 16 พ.ย. 2560 05:12 ไทยรัฐ