วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้าพื้นที่ไม่ได้ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ช้า62%

ภาพจาก google map

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวหลังติดตามความคืบหน้าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ว่า ขณะนี้การดำเนินโครงการคืบหน้าแล้ว 20.78% จากเดิมที่จะต้องคืบหน้า 83.53% ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้-62.75% ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้า ทางผู้รับจ้างแจ้งว่าติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ หลายหน่วยงาน นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนมีประชาชนใช้สอยอยู่ ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้พยายามประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่ก่อสร้าง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการปรับแผนการก่อสร้างเป็นระยะๆ ทุกเดือน ซึ่งตามสัญญาการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 61 ซึ่งสำนักการโยธาได้หารือกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 61.

สาเหตุที่ล่าช้า ทางผู้รับจ้างแจ้งว่าติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ หลายหน่วยงาน 15 พ.ย. 2560 23:58 ไทยรัฐ