วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“คลัง” ปรับลดราคากลาง เพื่อใช้ประมูลงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีเสถียรภาพ ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างไม่ผันผวน จึงสั่งการให้กรมบัญชีกลางปรับราคากลางใหม่เพื่อใช้ประมูลงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ราคากลางสอดคล้องกับปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) ประสบความสำเร็จประหยัดงบประมาณได้ปีละ 30,000 ล้านบาท โดยรวม 3 ปีคิดเป็นเงิน 90,000 ล้านบาท การประมูลงานภาครัฐด้วย e-procurement ทำให้ประหยัดเงินได้เกือบ 100,000 ล้านบาท เนื่องจากการทุจริตลดน้อยลง

ทั้งนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เริ่มเมื่อเดือน ส.ค.พบว่า ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบใหม่ได้ดีเห็นได้จากภาครวมการเบิกจ่ายงบเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (เดือน ต.ค.) ทำได้เกินเป้าหมาย คือเบิกจ่ายได้ 413,946 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของวงเงินงบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ติดขัดปัญหาจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว อาทิ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันทางธุรกิจก็ได้ให้เวลา 2 เดือนไปพิจารณาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม เพื่อเสนอมาให้พิจารณา โดยมีรัฐวิสาหกิจ 10 แห่งเสนอระเบียบเข้ามาให้พิจารณา หากไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯก็จะอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจใช้ระเบียบเป็นการเฉพาะในบางโครงการได้.

เพื่อให้ราคากลางสอดคล้องกับปัจจุบัน การประมูลงานภาครัฐด้วย e-procurement ทำให้ประหยัดเงินได้เกือบ 100,000 ล้านบาท เนื่องจากการทุจริตลดน้อยลง 15 พ.ย. 2560 23:40 16 พ.ย. 2560 01:43 ไทยรัฐ