วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ไอทียู” จัดอันดับไอซีทีไทยร่วง เหตุเน็ตประชารัฐยังไม่เปิดใช้!

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ได้เปิดผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปี 2560 จาก 176 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ จากจัดอันดับดังกล่าวผลปรากฏว่า ประเทศไทยขยับอันดับดีขึ้นโดยมาอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก จากปี 2559 อยู่ที่อันดับ 79 และหากเปรียบเทียบระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยคงอยู่ในอันดับที่ 10 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ขณะที่รายงานของไอทียูยังได้แสดงอันดับของดัชนีย่อยของไทย โดยดัชนีย่อยด้านการเข้าถึงไอซีที จากอันดับ 88 มาอยู่ที่อันดับ 91ส่วนดัชนีย่อยด้านการใช้งานไอซีที ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่อันดับที่ 68 ขณะที่ดัชนีย่อยด้านทักษะความสามารถด้านไอซีที เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 70 จากปีที่แล้วอยู่อันดับ 81

สำหรับปัจจัยที่ทำให้อันดับของประเทศไทย ขยับขึ้นเล็กน้อยนั้น เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการประมูลคลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาส่วนดัชนีการเข้าถึงไอซีทีของประเทศอันดับลดลงนั้นเพราะไทยยังไม่เปิดใช้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว 20,000กว่า หมู่บ้าน ดังนั้น ในปี 2561ประเทศไทยมีนโยบายขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านราว 74,900 หมู่บ้าน รวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์ มือถือก็จะครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ดังนั้น เชื่อว่าในปี 2561 ดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศจะขยับปรับดีขึ้นทุกตัว.

ไอทียู ได้เปิดผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของปี 2560 จาก 176 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อของประเทศต่างๆ 15 พ.ย. 2560 23:01 16 พ.ย. 2560 00:53 ไทยรัฐ