วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรคลายกังวลได้ หนอนตัวแบนนิวกินี ไม่ใช่ศัตรูพืช แต่เป็นปรสิต

กรมวิชาการเกษตร ยันหนอนตัวแบนนิวกินี ไม่ใช่ศัตรูพืช แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปรสิต หรือพยาธิ พบมาตั้งแต่ปี 2507 ยังไม่มีรายงานพบความเสียหายของระบบนิเวศ...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. จากกรณีการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในไทยครั้งแรกใน จ.ปทุมธานี จนกลายเป็นประเด็นสร้างความวิตกในสังคม ล่าสุดนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีข่าวการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทย ภายหลังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือประสานมายังกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบพื้นที่การระบาด การประเมินความเสี่ยงผลกระทบ และวิธีการควบคุมกำจัดหนอนตัวแบบนิวกินี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจที่ที่ถูกต้องแก่สาธารณะ โดยเบื้องต้นพบว่า หนอนตัวแบนนิวกินี ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปรสิต หรือพยาธิ มิใช่ศัตรูพืช แต่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจมีขึ้นในประเทศไทย มีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานประสานกลาง ในการควบคุม ดูแลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นดังกล่าว โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมให้ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้หนอนตัวแบนนิวกินี ยังไม่มีรายงานพบความเสียหายของระบบนิเวศ หรือการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจแต่อย่างใด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังในระบบการปลูกพืชของประเทศ เพื่อคลายข้อกังวลของประชาชนโดยเร็วที่สุด.

กรมวิชาการเกษตร ยันหนอนตัวแบนนิวกินี ไม่ใช่ศัตรูพืช แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปรสิต หรือพยาธิ พบมาตั้งแต่ปี 2507 ยังไม่มีรายงานพบความเสียหายของระบบนิเวศ... 15 พ.ย. 2560 15:43 15 พ.ย. 2560 15:58 ไทยรัฐ