วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โดดเด่นระดับโลก

เป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทย และ ชาวไทยทั่วประเทศ

เมื่อที่ประชุมใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่กรุงปารีส ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่องผอ.กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เป็นชาวเอเชียรายเดียวที่ได้บรรจุชื่อในหอเกียรติคุณขององค์การยูเนสโกในการประชุมใหญ่ประจำปี 2560

โดยองค์การยูเนสโกจะมีกิจกรรมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผอ.กำพล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

“แม่ลูกจันทร์” ในฐานะที่เป็นลูกน้อง ผอ.กำพล เมื่อได้ทราบข่าวสำคัญก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

เพราะ ผอ.กำพล วัชรพล ของพวกเราชาวไทยรัฐ ท่านล่วงลับไปแล้วถึง 21 ปี แต่คุณูปการที่ท่านสร้างไว้ในอดีตยังได้รับการจดจำ ยกย่อง ชื่นชมจากที่ประชุมใหญ่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ

นับเป็นเกียรติสูงสุด ที่ลูกผู้ชายธรรมดาๆ จากอำเภอกระทุ่มแบนจะได้รับจารึกชื่อเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นระดับโลก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แถลงเหตุผล 2 ประการ ที่ที่ประชุมใหญ่องค์การยูเนสโกมีมติให้ประกาศยกย่อง “นายกำพล วัชรพล” เป็นบุคคลสำคัญของโลก

1,เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้ง นสพ.ไทยรัฐ จนเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบการพิมพ์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้เป็นฉบับแรก

2,เป็นต้นแบบของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจสืิ่อสิ่งพิมพ์ไปต่อยอดในการสร้างโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น

คุณหมอธีระเกียรติ รมว.ศึกษาฯ กล่าวว่า การที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง “นายกำพล วัชรพล” เป็นบุคคลสำคัญของโลกถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง

เนื่องจากผลงานที่ท่านผู้นี้ได้สร้างไว้ไม่ใช่โดดเด่นเฉพาะในเมืองไทย แต่ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ เริ่มก่อตั้งมาแล้ว 72 ปี มีพระราชวงศ์ไทยและคนไทยได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพียง 27 ท่าน อาทิ...

ปี 2531 พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ปี 2543 ดร.ปรีดี พนมยงค์

ปี 2548 นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ปี 2549 ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปี 2553 นายเอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) ปี 2554 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

และล่าสุดปี 2560 ผอ.กำพล วัชรพล นักหนังสือพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน

“แม่ลูกจันทร์” ขอบคุณรัฐบาล คสช. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คุณหมอธีระเกียรติ รมว.ศึกษาฯ ที่ให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง

ขอบคุณผู้แทนประเทศสมาชิกยูเนสโก 195 ประเทศ ที่ลงมติเห็นชอบ

ขอบคุณพิเศษผู้แทนสมาชิก 3 ประเทศ มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ ที่ร่วมเสนอชื่อ ผอ.กำพล ต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ครอบครัววัชรพล และชาวไทยรัฐทุกคน ที่ร่วมกันสืบสานปณิธาน “ผอ.กำพล” อย่างเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน

และสุดท้าย “แม่ลูกจันทร์” ขอบคุณตัวเองที่โชคดีได้เป็นลูกน้องใกล้ชิด ผอ.กำพล ได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมของ ผอ.กำพล มายาวนานกว่า 48 ปี

เมื่อ ผอ.กำพล ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญระดับโลก

“แม่ลูกจันทร์” ก็ได้อัพเกรดเป็นลูกน้องบุคคลสำคัญระดับโลกไปด้วย

โก้ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย.

"แม่ลูกจันทร์"

เป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทย และ ชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อที่ประชุมใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่กรุงปารีส ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่อง 15 พ.ย. 2560 13:37 16 พ.ย. 2560 09:17 ไทยรัฐ