วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กก.ปฏิรูปยุติธรรม ตั้งเป้า 5 ปี สร้างความเชื่อมั่น ขจัดปัญหาคดีไม่คืบ

กก.ปฏิรูปยุติธรรม ตั้งเป้า 5 ปี สร้างความเชื่อมั่น ขจัดปัญหาคดีไม่คืบ

  • Share:

กก.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตั้งเป้า 5 ปี ยกเครื่องสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม 5 ด้าน ขจัดปัญหาตำรวจไม่รับแจ้งความคดี เล็งเปลี่ยนระบบให้ประกันตัวใหม่ นำระบบเมินความเสี่ยงมาใช้แทนหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 ที่รัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ประธานคณะกรรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่วางแผนไว้ในระยะ 5 ปี จะมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม มี 5 ข้อ คือ 1.การให้ประชาชนเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรม มีการปรับกระบวน การทำงานระบบยุติธรรมให้สนองความต้องการประชาชน ต้องไม่ให้มีคำว่าตำรวจไม่รับแจ้งความ คดีไม่คืบหน้า 2.การให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน กระบวนการยุติธรรมสามารถช่วยเหลือประชาชน การประกันตัวต้องได้รับการปฏิรูปใหม่ 3.การปฏิรูประบบการสืบสวนสอบสวนใหม่ ให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการสอบสวนมีความโปร่งใส 4.การสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยยั่งยืน ปรับปรุงระบบการลงโทษใหม่ เปลี่ยนแนวคิดว่าใครผิดจับเข้าคุกอย่างเดียว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ แต่ต้องดูการลงโทษที่เหมาะสมไม่ให้ทำผิดซ้ำอีก 5.การให้กระบวนการยุติธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ขณะที่ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าวว่า ได้จัดทำแผนปฏิรูปขั้นต้นเสร็จแล้ว มี 10 ประเด็นคือ 1.การกำหนดระยะดำเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน 2.การสร้างกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3.สร้างกลไกให้มีการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาคดีอาญา โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลหลังปล่อยตัว มาแทนการเรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 4.การสร้างกลไกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 5.ปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญา ให้ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ

6.การปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ในการสอบสวน ไม่ให้คดีขาดอายุความ 7.การสร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและอัยการในคดีอาญา 8.การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ 9.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 10. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จะนำแผน 10 ข้อ ไปรับฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน จากนั้นจะเสนอแผนที่ผ่านการรับฟังความเห็นไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ภายในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ ให้มีการปฏิรูปประเทศต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้