วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงใย ปชช.! 'องคมนตรี' ลงติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด อ.บางสะพาน

"องคมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน ตามโครงการอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน และส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรให้แก่ราษฎร...


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 พ.ย. 60 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางมาที่โครงการอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ประมาณ 200 คน ให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปโครงการ


นายธีรพันธ์ นันทกิจ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ผู้นำชุมชน ราษฎร ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัดจนแล้วเสร็จ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำต้นทุน และส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรให้แก่ราษฎร ตำบลบางสะพาน ทั้ง 10 หมู่บ้าน


ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ติดการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด ก็ได้เดินทางไปที่ อ.บางสะพาน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมดูงานขุดขยายคลองบางสะพาน.

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน ตามโครงการอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรให้แก่ราษฎร...
 15 พ.ย. 2560 10:53 15 พ.ย. 2560 11:16 ไทยรัฐ


advertisement