วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจ ทส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

ผู้ตรวจ ทส. นำหน่วยงานในสังกัดบูรณาการ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม นำน้ำบาดาลดื่มบรรจุขวด แกลลอน ถุงยังชีพ ไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยการนำของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบบูรณาการ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้นำน้ำบาดาลดื่มบรรจุขวด และแกลลอน ตลอดถุงยังชีพจำเป็นต่างๆ ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ 5 บ้านท่าแก หมู่ 6 บ้านดงพอง หมู่ 10 ตำบลศิลา และบ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.–6 พ.ย.60 โดยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร รวม 64,500 ขวด และ แกลลอน ขนาด 5 ลิตร รวม 24,000 แกลลอน และนำรถผลิตน้ำดื่มเข้าไปให้บริการในพื้นที่ประสบภัย จำนวน 52,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 204,250 ลิตร สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 10,840 ครัวเรือน หรือราว 32,520 คน แม้ในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้น แต่รัฐบาล ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมมาตรการรับมือหลังน้ำลด อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป.