วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มก.ผุดห้องสมุดเพื่อเกษตรกร

มก.ผุดห้องสมุดเพื่อเกษตรกร

  • Share:

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมด้วย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผอ.สำนักหอสมุด มก. ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” โดย ดร.จงรัก กล่าวว่า ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยสำนักหอสมุด มก. เป็นแหล่งให้บริการความรู้แก่เกษตรกรไทยที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นระบบแรกของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นระบบบริการความรู้ออนไลน์ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th/  ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์ ประกอบด้วย ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย อาทิ ผลงานวิจัย หนังสือ บทความด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ, ระบบบริการสารสนเทศเกษตรโลก อาทิ บริการความรู้จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัล มก.เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้