วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกข้าว หาปลา เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน ครูบุรีรัมย์ทำแล้ว!

ทึ่ง ครูบุรีรัมย์สอนเด็กแนวใหม่ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พาทำนา หาปลากินเอง ล่าสุดพาลงเกี่ยวข้าวในนาของโรงเรียนเนื้อที่ 30 ไร่ คาดได้ข้าวเปลือก 40 กระสอบ นำมาเป็นอาหารกลางวัน...     

เวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ย.60 นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนกว่า 100 คน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา แปลงสาธิตของโรงเรียน บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ตั้งอยู่ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

นายชวลิต เผยว่า โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยม สอน ม.1-ม.6 ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดยสอนให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว พืชหมุนเวียน เลี้ยงปลา เลี้ยงจิ้งหรีด โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักเรียนร่วมกันปลูกข้าว เมื่อถึงเดือนตุลาคม ข้าวสุก นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ และครูกว่า 100 คน จึงมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

“ผลผลิตปีนี้น่าจะได้ถึง 40 กระสอบ จะนำมาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน และส่วนที่เหลือจัดขายเป็นสินค้าโอทอปโรงเรียน นำเงินที่ได้มาเป็นทุนหมุนเวียนทำการเกษตรต่อไป เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้สามารถต่อยอดอาชีพของครอบครัว พัฒนาผลผลิต และสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” นายชวลิต กล่าว.

ทึ่ง ครูบุรีรัมย์สอนเด็กแนวใหม่ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พาทำนา หาปลากินเอง ล่าสุดพาลงเกี่ยวข้าวในนาของโรงเรียนเนื้อที่ 30 ไร่ คาดได้ข้าวเปลือก 40 กระสอบ นำมาเป็นอาหารกลางวัน... 14 พ.ย. 2560 16:11 14 พ.ย. 2560 21:42 ไทยรัฐ