วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียดสีด้วยศิลปะ

ประติมากรรมทองสัมฤทธิ์ชื่อ “Unbearable” ของศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อเยนส์ กัลชุท (Jens Galschiot) ปั้นเป็นรูปทรงของหมีขั้วโลกถูกท่อส่งน้ำมันเสียบทะลุจากท้องถึงกลางหลัง โดยติดตั้งแสดงที่สวนสาธารณะไรน์เอาเวอ ระหว่างช่วงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23) ที่กรุงบอนน์ ในเยอรมนี ซึ่งงานศิลปะชุดนี้สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนมนุษยชาติให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต.

ประติมากรรมทองสัมฤทธิ์ชื่อ “Unbearable” ของศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อเยนส์ กัลชุท (Jens Galschiot) ปั้นเป็นรูปทรงของหมีขั้วโลกถูกท่อส่งน้ำมันเสียบทะลุจากท้องถึงกลางหลัง 14 พ.ย. 2560 14:33 14 พ.ย. 2560 14:33 ไทยรัฐ