วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พช.จัดอบรมนักพีอาร์ แนะกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เน้นเข้าใจปฏิบัติได้จริง

พช.จัดอบรมนักพีอาร์ แนะกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เน้นเข้าใจปฏิบัติได้จริง

  • Share:

กรมพัฒนาชุมชน ติดอาวุธทางปัญญาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเข้ม แนะนำกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เน้นเข้าใจปฏิบัติได้จริง ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 102 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์

"กรมการพัฒนาชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง สามารถวางแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ และการเข้าถึงบริการของกรมฯ อันเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมการพัฒนาชุมชน" ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เทคนิคการเป็นพิธีกร, การจัดทำแผน และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์, บุคลิกภาพกับลีลาศสัมพันธ์, การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์, ก้าวทันสื่อ และ การประชาสัมพันธ์ในภาวะจำกัด

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม Work shop อาทิ การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์นักประชาสัมพันธ์, การวิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์, การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และ คลินิกเสริมบุคลิกภาพ PR SMART

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้