วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ธนาคารน้ำใต้ดิน" สร้างสุขให้ชาวบ้าน

"ธนาคารน้ำใต้ดิน" สร้างสุขให้ชาวบ้าน

  • Share:

มาจนถึงวันนี้ท้องถิ่นต่างๆกำลังเดินหน้าสานต่อโครงการรัฐเพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข...!

โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง วันนี้ อบต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร จึงหยิบยกโครงการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ที่ไปศึกษาดูงานจาก อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ไปปรับใช้ในพื้นที่

นายไฉน อำไพริน นายก อบต.วังหามแห กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์จาก นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม ให้ความรู้ เรื่องพื้นที่ใช้จัดทำ ก่อนที่จะทดลองทำ 5 บ่อ ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 6

วิธีการเริ่มจากขุดบ่อลึกประมาณ 5 เมตร จากนั้นปูรองก้นบ่อด้วยวัสดุ เหลือใช้ เช่น ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดพลาสติก บนปากบ่อต่อท่อให้โผล่พ้นดินแล้วโบกปูนทับก่อนใช้ตะแกรงผ้าเป็นตัวกรองเศษดิน-หิน

จากนั้นขยายผลต่ออีก 4 บ่อ บริเวณที่ทำการ อบต.วังหามแห ปรากฏว่า เมื่อเกิดน้ำท่วมขังจะไหลหายลงไปในบ่อนี้ คณะผู้บริหาร อบต. จึงพิจารณา จัดทำโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60

ในรูปของกิจกรรมสัปดาห์ระบายน้ำลงดิน หรือ ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบบ่อปิด นำร่อง 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 บ่อ รวม 60 บ่อ เมื่อสามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังได้ จึงจุดประกายให้ประชาชนตื่นตัวนำไปขยายผลทำต่อเนื่อง

แต่ไม่เพียงทำในครัวเรือนเท่านั้น ยังขยายผลในพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันทั่วพื้นที่จึงมีธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ถึง 101 บ่อ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาน้ำท่วม น้ำในบ่อยังสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนดิน จึงเอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผล เมื่อเกษตรกรเกิดรายได้ ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรก็จะเบาบาง ส่วนเศษวัสดุ ปูรองบ่อนั้น จะช่วยลดปริมาณขยะ

ที่สำคัญเมื่อไม่มีน้ำท่วมขังพื้นที่ ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกก็จะไม่มีแหล่ง เพาะขยายพันธุ์อีกต่อไป วงจรของโรคร้ายแรงนี้ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุด เป็นต้น

ดูท่าแล้วภาพที่เกิดขึ้นนี้ในอนาคตสังคมคงอยู่ดีมีสุข ส่วนปัญหาลักเล็กขโมยน้อยก็จะเบาบางลง....!

วิเชียร สุนันท์คณาภรณ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้