วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนวทางสานต่ออำนาจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา - สมชัย ศรีสุทธิยากร

หกคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ยังมีประเด็นการโต้เถียงอย่างต่อเนื่อง ผู้ถามต้องการอะไรกันแน่ นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อส่วนใหญ่ จะฟันธงตรงกันว่า “ต้องการอยู่ยาว” ตามคำกล่าวของ ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ถูกคว่ำในสภาปฏิรูปแห่งชาติ

หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำโดย สปช. ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช. อาจารย์บวรศักดิ์จึงค้นพบความจริง หรือดวงตา เห็นธรรมว่า “เพราะเขาต้องการอยู่ยาว” ส่วนกรณีหกคำถาม คสช. อาจไม่ต้องการ “สืบทอดอำนาจ” แต่ต้องการสืบสานต่อการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเป็นห่วงว่ามิฉะนั้นอาจ “เสียของ”

คสช.สามารถสานต่ออำนาจได้หลายแนวทาง ตามกลไกรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทางรออยู่ คสช. อาจใช้ ส.ว.แต่งตั้ง 250 คน เป็นฐานอำนาจต่อรอง และจับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือหลายพรรค ในการจัดตั้งรัฐบาล หรืออาจจะตั้งพรรคเองที่เรียกว่า “พรรคทหาร” หากเชื่อผลโพลสำนักหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีคนถึง 97% ชอบทหาร หรือไม่รังเกียจทหาร

แต่หาก คสช. เลือกแนวทางสนับสนุนพรรคการเมือง อาจจะเป็นพรรคใหม่ ของนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ตามคำถามของนายกรัฐมนตรี ควรฟังคำเตือนของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สมาชิก คสช. อาจสนับสนุนพรรคเป็นการส่วนตัวได้ แต่ต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นๆ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมพรรค

กรรมการ กกต. เตือนว่ามีกฎหมายพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญ ห้ามข้าราชการการเมือง ชักชวนประชาชนให้บริจาคเงินให้พรรค ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในการให้คุณให้โทษพรรคหรือผู้สมัคร ส.ส. พรรค หลายกรณีมีโทษทางอาญาถึงติดคุกหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลายปี จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง และ คสช. ในฐานะองค์กรไม่ควรสนับสนุนพรรค

จากประสบการณ์ของคณะรัฐประหารอื่นๆ ที่ผ่านมา แนวทางสืบต่ออำนาจที่ยากที่สุด คือ การตั้งพรรคเอง และลงแข่งขันเลือกตั้งกับพรรคอื่นๆ ซึ่งล้มเหลวมาแล้วหลายคณะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน เป็นฐานอำนาจ และจับมือกับพรรคที่เป็นพันธมิตร เพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยหัวหน้า คสช. อาจเป็นนายกรัฐมนตรีเอง หรือยกให้ผู้นำพรรค

ถ้าผู้นำ คสช. เลือกที่จะเป็น “นายกรัฐมนตรีคนนอก” จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. 251 คนขึ้นไป จึงจะสามารถบริหารประเทศได้ราบรื่น แต่ถ้าจะอาศัยเพียง ส.ว. และ ส.ส.อีกไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของสภาผู้แทนราษฎร ต้องเสี่ยงต่อการที่ ส.ส. เสียงข้างมากจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โค่นนายกฯคนนอก โดยที่ ส.ว. ที่มีอยู่ไม่อาจช่วยเหลือใดๆ.

หกคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ยังมีประเด็นการโต้เถียงอย่างต่อเนื่อง ผู้ถามต้องการอะไรกันแน่ นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อส่วนใหญ่ จะฟันธงตรงกันว่า “ต้องการอยู่ยาว” 14 พ.ย. 2560 09:47 14 พ.ย. 2560 11:18 ไทยรัฐ