วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.เซ็นปรับย้ายโผผู้พัน 341 ทั่วประเทศ 'หลานป๋าเปรม-มาร์ค' ขยับ

ผบ.ทบ.ปรับเซ็นย้าย 341 ผู้พันฯทั่วประเทศ "หลานป๋าเปรม" ขยับเป็นรองเสนาธิการ มทบ.45 ขณะที่ "หลานมาร์ค" ขยับเป็นรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 691/2560 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 2 ข้อ 5 (2) ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 341 นาย มีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ พ.อ.ภาณุมาศ คล้ายมงคล รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 11 พ.ท.วัชรภ บุรินทร์วัฒนา ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 เป็นเสนาธิการกรมทหารราบที่ 9 พ.ท.สุทธิชัย พร้อมเจริญ ผู้บังคับกองพันที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นเสนาธิการกรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

พ.อ.วินิจ สว่างเนตร รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 เป็นรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 เป็นรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 พ.ท.จักร วราภิรมย์ รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ 11 เป็นผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ 11 พ.ท.ธีระยุทธ์ สายยืด ผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 33 พ.อ.รังสรรค์ คุ้มราษี เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นรองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

พ.ท.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับกองพันที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31 พ.ท.นันทภพ ไชยสงค์ หัวหน้าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พ.ท.วิทูรพร เดชมงคลวัฒนา หัวหน้าศูนย์สงครามพิเศษ เป็นผู้บังคับกองพันกรมรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.อ.อรรถกร ด่านสกุล หัวหน้าส่วนการสงครามพิเศษ กองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ หรือหน่วยเดิมคือ ฉก.90

พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 หลานชายของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 45 พ.อ.พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ รองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ หรือ "เสธ.แก๊ก" หลานชาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์.

ผบ.ทบ.ปรับเซ็นย้าย 341 ผู้พันฯทั่วประเทศ "หลานป๋าเปรม" ขยับเป็นรองเสนาธิการ มทบ.45 ขณะที่ "หลานมาร์ค" ขยับเป็นรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ 13 พ.ย. 2560 19:05 13 พ.ย. 2560 19:26 ไทยรัฐ