วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สตรีไทยนักธุรกิจและวิชาชีพสร้างชื่อบนเวทีโลก

สตรีไทยนักธุรกิจและวิชาชีพสร้างชื่อบนเวทีโลก

  • Share:
คว้ารางวัลทุ่มเทอุทิศตัวทำงานเพื่อส่วนรวม

ได้สร้างชื่อและแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยบนเวทีโลก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์ฯได้นำคณะกรรมการและสมาชิกกว่า 50 คน เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล (BPW International Congress) และรับรางวัลผู้นำนักธุรกิจที่มีอำนาจสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 23-27 ต.ค.ที่ผ่านมา

ดร.ยัสมิน ดาร์วิช ประธาน International BPW มอบรางวัล BPW Power to Make a Difference Awards ให้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล.

ในการประชุมครั้งนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เปิดเผยว่า การเดินทางไปครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลก และการแสดงศักยภาพของเหล่าสมาชิก สสธวท. รุ่นใหม่ ระหว่างร่วมกิจกรรมในกลุ่มย่อย รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และร่วมเสวนาในวงกว้าง ซึ่งปีนี้มีทั้งคณะกรรมการและสมาชิกคนรุ่นใหม่ไปร่วมการประชุมหลายคน โดยการประชุม BPW International Congress นี้จัดขึ้นทุก 3 ปี โดยญัตติการอภิปรายในปีนี้มีทั้งหมด 11 รายการ อาทิ Mental Health-Women in Prisons หรือสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจำ ซึ่งสมาชิกจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นผู้นำเสนอญัตติ พร้อมทั้งยังได้ยกข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ (The UN Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners 2015) ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงผลักดันให้เกิดขึ้น และเป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดเป็นโครงการ ELFI โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ BPW International และองค์กรสมาชิก สนับสนุนสิทธิของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วย พร้อมกันนี้ เราได้รายงานกิจกรรมและได้ชักชวนให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิก มาร่วมการประชุม Asia-Pacific Regional Conference ที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ใน ส่วนของรางวัล “Excellent Business Leader for Power to Make a Difference Awards” ที่ตนได้รับนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักธุรกิจและนักวิชาชีพสตรี ที่ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งในปีนี้มี 8-9 ประเทศได้รับการเสนอชื่อเข้าแคนดิเดท การได้รับรางวัลนี้จึงถือเป็นเกียรติ และนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ ตนยังได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “BPW Making a Difference through Leadership and Action” โดยได้หยิบยกแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาความเจริญในทุกๆด้าน ทั้งคน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเทศโดยรวม ที่ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย.

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สสธวท.พร้อมส่วนหนึ่งของสมาชิก ที่ไปร่วมประชุม ที่ประเทศอียิปต์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้