วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นฉบับเก่าแก่

หัวหน้าแผนกเอกสารต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติรัสเซีย ตั้งอยู่ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้นำเอกสารชื่อ Evronot มาแสดงให้ชม ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นต้นฉบับปฏิทินโบราณที่เขียนลายมือด้วยภาษาฮีบรู และจัดอยู่ในส่วนของสะสมของกุนซ์บวร์ก ที่เป็นชื่อของเมืองแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี แต่หนังสือโบราณเล่มนี้เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติรัสเซีย.