วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนกินไข่กะไก่...พยุงเกษตรกร

โดย สะ-เล-เต

ไข่ไก่เป็นสินค้าปศุสัตว์อีกตัว ที่มีปัญหาราคาดิ่งสวนทางค่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน...สินค้าฟุ่มเฟือยแพงได้แต่สินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพกลับถู๊กถูก

ปัจจุบันประเทศไทยมีแม่ไก่ให้ผลผลิตไข่เฉลี่ย 42.90 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่การบริโภคของคนไทยอยู่ที่ 40.42 ล้านฟองต่อวัน จึงมีไข่ล้นตลาดวันละ 2.48 ล้านฟองต่อวัน การผลิตกับการตลาดไม่สมดุล ราคาไข่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาร่วม 2 เดือน ราคาขายคละหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 1.80-2.00 บาท สวนทางกับต้นทุนการผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ฟองละ 2.80-2.90 บาท ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบกรับภาระขาดทุนฟองละเกือบ 1 บาท ผู้เลี้ยงรายย่อยขาดทุนมาหลายเดือน ตัดสินใจปลดไก่และพักเล้า หลายรายต้องเลิกกิจการ

ยศพงศ์ ถิระวุฒิ กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ แจ้งว่า ปัญหากำลังคลี่คลาย หลังกรมปศุสัตว์และผู้ผลิตไข่ไก่ทั่วประเทศได้ร่วมกันเร่งแก้ปัญหาและเดินหน้า 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เร่งปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรง 2 ล้านตัว และผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพิ่มจาก 60 ล้านฟอง เป็น 100 ล้านฟอง เพื่อเร่งแก้ปัญหาไข่ไก่ให้สมดุลกับการบริโภค คาดว่าปัญหาจะหมดไปภายใน 3 เดือน

“ฝากถึงภาครัฐ วันที่ไข่ไก่ราคาสูงภาครัฐจะคอยคุมราคาไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค แต่เมื่อเกษตรกรเดือนร้อน ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้เลี้ยงด้วย เช่น ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนเพื่อให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ต่ำลง”

ส่วนไก่เนื้อมีปัญหาไม่น้อยหน้า สมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ บอกว่า ภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบ เพราะไก่ใหญ่ขนย้ายหนีน้ำไม่สะดวก ขนออกไม่ได้ แถมพื้นที่น้ำท่วมกำลังซื้อค่อนข้างต่ำ ส่งผลต่อการบริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาไก่เนื้อโดยรวมลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 เดือนแล้ว...ปกติหลังจากเทศกาลกินเจแล้วการบริโภคจะกลับขึ้นมา แต่วันนี้ตลาดยังทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเคย

จึงอยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าปศุสัตว์ของเกษตรกรไทย เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงยังสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้...ก่อนจะถูกรัฐทอดทิ้งให้ล้มหายตายจากไปมากกว่านี้.

สะ–เล–เต

ไข่ไก่เป็นสินค้าปศุสัตว์อีกตัว ที่มีปัญหาราคาดิ่งสวนทางค่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน...สินค้าฟุ่มเฟือยแพงได้แต่สินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพกลับถู๊กถูก 13 พ.ย. 2560 09:54 13 พ.ย. 2560 12:35 ไทยรัฐ