วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทีมโฆษกนครบาลใหม่

ทีมโฆษกนครบาลใหม่

โดย สหบาท
14 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

(พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร - พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก)

เมื่อมีผู้นำหน่วยคนใหม่ ย่อมได้เวลาเปลี่ยนแปลงทีมงาน

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รักษาราชการ ผบช.น. จึงออกคำสั่ง บช.น.ที่ 360/2560 เรื่องแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และคณะทำงานโฆษก บช.น.

เสมือน “กระบอกเสียง” ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วย

มอบหมายให้ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.เป็น โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รรท.รอง ผบช.น. เป็นรองโฆษก บช.น.

คณะทำงานโฆษกประกอบด้วย ผบก.อก.บช.น.เป็นหัวหน้ารอง ผบก.อก. (รับผิดชอบงานบริหาร 1) เป็นรองหัวหน้า และทีมงานมี พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.จร. ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง ผกก. (สอบสวน) บก.จร.

พ.ต.ท.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผกก.สส.สน.อุดมสุข พ.ต.ท.พันษา อมราพิทักษ์ รอง ผกก.ศูนย์ควบคุมการจราจร วิภาวดี- รังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. พ.ต.ท.อุปดิศย์ ราชกิจเจริญ สวป.สน.บางชัน พ.ต.ต.ปรัชญา กัมลาศพิทักษ์ สว.งานสายตรวจ/อารักขา กก.ม้า บก.สปพ. ร.ต.อ.หญิง รสสุคนธ์ จำปาทิพย์ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. และ ร.ต.ท.หญิง ทอปัด เอี่ยมอุดม (อาจารย์ สบ 1) ศฝร.บช.น.

มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของ บช.น. ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งรวบรวมข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ บช.น. เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่ “ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (IO)”

สามารถเชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือตำรวจในสังกัด บช.น.มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม แถมมีอำนาจขอใช้กำลังพล ข้อมูล หรือขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะจากหน่วยงานในสังกัด บช.น.ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

คงต้องจับตาดูผลงานจะรวดเร็ว ฉับไว และทันใจ “สังคมโซเชียล” มากน้อยแค่ไหน.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้