วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.รับหนังสือชี้มูลไฟ 39 ล. เผยผู้ถูกชี้มูลมีสิทธิยื่นอุทธรณ์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มาตรา 44 จากฐานความผิด การจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับหนังสือจากทาง ป.ป.ช.แล้ว และจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วนที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลว่ามีความผิดทางการทุจริต อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกชี้มูลมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร) ซึ่ง กทม.ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ.

จากฐานความผิด การจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา 13 พ.ย. 2560 00:12 13 พ.ย. 2560 03:23 ไทยรัฐ