วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ยึดหลักอริยสัจสี่ ในการทำงาน

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ยึดหลักอริยสัจสี่ ในการทำงาน

  • Share:

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ให้ "ธนะศักดิ์" และคณะ ฝากหลักสำคัญการทำงาน ใช้วิจารณญาณ ตามหลักอริยสัจสี่ ยึดแนวทางทรงงาน รัชกาลที่ 9...

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนเริ่มการประชุม มส. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาท ต่อ พล.อ.ธนะศักดิ์ และคณะ ว่า การปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใด หน้าที่ใด จำเป็นต้องรู้ ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ทำ ถ้าจะกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ต้องทำงานโดยวิจารณญาณ ตามหลักอริยสัจสี่ เพื่อให้ทราบ ทุกข์ คือ สภาพปัญหาที่แท้จริง สมุทัย คือ สาเหตุแห่งปัญหา เพื่อเป้าหมาย คือความดับสิ้นแห่งปัญหา ที่เรียกว่า นิโรธ ตามหนทางหรือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า มรรค

ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้บริหารพระราชภาระ ได้อย่างสมพระราชสถานะ ทรงเริ่มด้วยการศึกษา วิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงเข้าถึงสถานการณ์จริง จนทรงเห็นประจักษ์ด้วยสายพระเนตร นำไปสู่โครงการพระราชดำริหลายพันโครงการ ท่านในฐานะผู้บริหาร จึงอาจน้อมนำหลักอริยสัจสี่และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนา จึงขอฝากหลักการสำคัญของการทำงานไว้ จะได้ช่วยกันจรรโลงสถาบันพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองคู่ชาติ ในฐานะเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ตนและคณะได้รับประทานพรจากสมเด็จพระสังฆราช และพระองค์ยังทรงให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจากที่ตนดูแลกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ด้วย จะนำงานทั้งสองส่วนมาส่งเสริม สนับสนุนกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อทำงานคู่ขนานไปกับ พศ. ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอัตรากำลัง การโอนย้ายข้าราชการ งบประมาณอุดหนุน เป็นต้น และทาง พศ. รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ต้องตั้งคณะทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อพิจารณาก่อนที่จะส่งเรื่องมายัง พศ.ด้วยส่วนเรื่องการทุจริตงบประมาณอุดหนุนวัด หรือเงินทอนนั้น ไม่ได้มีการมอบนโยบาย พศ. แต่ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากทางตำรวจ ปปป.ขอข้อมูลมาก็พร้อมให้ข้อมูล อย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหาการทุจริตใน พศ. ในประเด็นใหม่ หลังจากนี้ หากมีเรื่องส่งมาที่ตนเมื่อใด จะประสานไปยังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้