วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ดุสิตโพล' เผย ปชช.หนุนปรับ ครม.เน้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง

'ดุสิตโพล' เผย ปชช.หนุนปรับ ครม.เน้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง

  • Share:

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ปชช.หนุนปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 แนะปรับบางกระทรวงไร้ผลงาน เน้นเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ปชช.เป็นอันดับแรก

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,263 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง กระแสข่าว ปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าจะมีการปรับครั้งใหญ่ หรือปรับบางตำแหน่ง โดยมีอย่างน้อย 5 กระทรวงที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.92 อยากให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 31.94 จะได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน และร้อยละ 23.10 เป็นตำแหน่งสำคัญ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.61 ยังเห็นด้วยกับการปรับ ครม. เพราะบางกระทรวงไม่มีผลงาน แก้ปัญหาปากท้องและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล และมีเพียงร้อยละ 13.39 เท่านั้น ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับ ครม.เพราะทำให้เสียเวลาและการทำงานขาดความต่อเนื่อง การทำงานอาจไม่แตกต่างจากเดิม

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 53.45 มองว่า การปรับ ครม.ครั้งนี้เป็นการปรับเล็ก เพราะบางกระทรวงยังคงทำงานได้ ควรปรับเฉพาะกระทรวงที่มีปัญหา บางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และร้อยละ 46.55 มองว่าเป็นการปรับใหญ่ เพราะเพื่อความยุติธรรมกับทุกกระทรวง อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนมากคาดหวังว่าการปรับ ครม.ครั้งนี้ จะทำให้การบริหารงานของรัฐบาลในภาพรวมดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ได้คนเก่ง มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ และอยากให้แต่ละกระทรวงตั้งใจทำงาน มีผลงานเป็นรูปธรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้