วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

ได้ยินเจอร์ราร์ด (Gerard) พูดกับอิเมอรี (Emery) ว่า You’ve got to learn to consider other people! ผู้อ่านท่านครับ consider ทั่วไปหมายถึง think about พิจารณา แต่ในความหมายของประโยคที่เจอร์ราร์ดพูดกับอิเมอรี เกี่ยวดองหนองยุ่งกับ การใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น เจอร์ราร์ดสอนอิเมอรีว่า เธอต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นบ้างนะ!

พ่อแม่บังคับให้ฮิวโก (Hugo) ไปเรียนที่สาตระ เมืองในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย แต่ฮิวโกอยากไปเรียนที่เมืองวอเตอร์เบอรีที่สหรัฐฯ มากกว่า ฮิวโกพูดกับพ่อแม่ว่า Have you considered my feelings? พ่อกับแม่เคยใส่ใจความรู้สึกผมบ้างไหม?

เอ็ดนา (Edna) ถามนอร์แมน (Norman) ว่า Could you take me to the movie tomorrow night? คืนพรุ่งนี้พาฉันไปดูหนังหน่อยได้ไหม? นอร์แมนตอบว่า Con-sider it done. ผู้อ่านท่านครับ Consider it done. เป็นภาษาพูด สื่อถึง “Yes” ด้วยความเต็มใจอย่างมาก นอร์แมนตอบเอ็ดนาว่า ได้เลยครับ ด้วยความเต็มใจอย่างมาก

หลายครั้งที่ consider สื่อถึง look at มองไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างระมัดระวังตั้งใจ อีดิธ (Edith) เดินทางไปเมืองเชียงอาน (ฉาง-อาน) มีคนเอารูปปั้นมาให้ดู บอกนี่เป็นรูปปั้นสมัยราชวงศ์สุยเชียวนะ Edith considered that statue with an expert eye. อีดิธเพ่งพิจารณารูปปั้นนั้นด้วยสายตาของผู้ชำนาญการ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้