วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดูหน้าไพ่ก่อนเลือกตั้งใหญ่

คาดการณ์ได้ แต่ไม่เท่าของจริง

เป็นอันว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ คสช.ตัดสินใจที่จะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี 60

ประเด็นกฎกติกาที่ปรับปรุงกันใหม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อให้การเลือกตั้งสอดรับกับการเลือกตั้งใหญ่ตามวิถีทางประชาธิปไตย

เรื่องนี้ได้มีการระบุแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งไม่ครบทุกระดับ ที่เหลือจะเลือกตั้งใหญ่ผ่านพ้นไปแล้ว

เพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนเท่านั้น

ประเด็นน่าจะขึ้นอยู่กับว่า แบบไหนจะมีความพร้อมก่อน และไม่ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายทางการเมือง และปลดล็อกการเมืองระดับไหน

ถ้าชี้ให้ตรงกับเป้าหมาย น่าจะมีความเป็นไปได้ว่า ผลการเลือกตั้งระดับไหน ผลที่จะออกมานั้นสามารถวัดแนวโน้มทางการเมืองในอนาคตต่อไปได้

และจะควบคุมเสียงผลการเลือกตั้งใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหน

ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้นน่าจะมีการดำเนินการก่อน เพราะผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ในพื้นที่ กทม.อย่างไม่ต้องสงสัย

แม้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องคะแนนนิยมส่วนตัวของคนกรุงเทพฯ แต่ยังมีส่วนพ่วงในเรื่องของพรรคบ้าง

แต่ผู้ว่าฯ กทม.ก็มีส่วนในการสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้สมัคร ส.ส.ด้วย

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น ที่ผ่านมาผลจะออกมาหลาย ลักษณะ และขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนเท่านั้น

บางพื้นที่ก็จะเป็นเรื่องความนิยมตัว แต่บางพื้นที่ก็ต้องอิงการเมืองระดับชาติ

เพราะไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่แยกไม่ออก ระหว่างท้องถิ่นกับระดับชาติ

ยิ่งการเมืองท้องถิ่นระยะหลังจะเห็นได้ว่าอิงกับการเมืองระดับชาติมากทีเดียว ทั้งด้านการสนับสนุน การใช้อิทธิพล เครือญาติ พรรคพวก อิทธิพลท้องถิ่น

เมื่อก่อนหน้านี้ นักการเมืองระดับท้องถิ่นจะเป็นบันไดก้าวไปสู่นักการเมืองระดับชาติ แม้ว่าเริ่มต้นจะไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่อย่างใด

แต่เมื่อการเล่นการเมืองระดับต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงมี ความจำเป็นที่จะต้องเดินเข้าสู่พรรคการเมือง

จะเป็นพรรคไหน อย่างไร นั่นเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเอง แต่เงื่อนไขหนึ่งก็คือ คาดหวังว่าจะได้รับการเลือกตั้ง

อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะหลังมานี้ ทำให้องคาพยพการเลือกตั้งท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะอิทธิพลการเมืองระดับชาติควบคุมกลไกทั้งหมด มีผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างชัดเจนและมั่นคง

การเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติจึงกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

ผลที่ออกมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เหนือ-อีสาน เพื่อไทยได้ทั้งหมดคือระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ถามว่าการที่ คสช.ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน คำตอบที่จะได้ต้องบอกว่าคล้ายๆกับการทำ “เวิร์กช็อป” ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ก็ว่าได้ เพื่อจะได้รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร

เพราะการคาดการณ์นั้นไม่ชัดเจนเท่ากับการได้ดูตัวจริง ของจริง.

“สายล่อฟ้า”

เป็นอันว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ คสช.ตัดสินใจที่จะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี 60 12 พ.ย. 2560 11:03 13 พ.ย. 2560 10:12 ไทยรัฐ