วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.เปิดค่ายแนะแนวศูนย์ยวพัฒน์ฯ สร้างคุณธรรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ

อธิบดี สถ.เปิดค่ายแนะแนวศูนย์ยวพัฒน์ฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ เมืองเพชรบุรี สนองพระบรมราโชวาท "รู้ รัก สามัคคี" ปลูกฝังอุดมการณ์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เสริมสร้างคุณธรรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ

วานนี้ (11 พ.ย. 60) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายแนะแนว และรับชมกิจกรรมของค่ายแนะแนว ที่ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมี ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ พล.อ.ศรุฒ นาควัชระ ประธานโครงการกิจกรรมค่ายแนะแนว ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมค่ายแนะแนวฯ นี้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ตามวัตถุประสงค์ในการสนองพระบรมราโชวาทเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" และส่งเสริมอุดมการณ์เรื่อง "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง" เพราะเยาวชนเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นผู้ที่จะสามารถกำหนดอนาคตของบ้านเมืองในอนาคตได้ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนไทย ให้เยาวชนสามารถเป็นเสมือนหัวรถจักร ช่วยขับเคลื่อนสังคม และสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

อธิบดี สถ.เปิดค่ายแนะแนวศูนย์ยวพัฒน์ฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ เมืองเพชรบุรี สนองพระบรมราโชวาท "รู้ รัก สามัคคี" ปลูกฝังอุดมการณ์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เสริมสร้างคุณธรรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ 12 พ.ย. 2560 10:35 ไทยรัฐ