วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสียกรุง 2560...ถ้าไม่ปรับระบบสุขภาพและแนวคิด (ตอนที่ 2)

เสียกรุง 2560...ถ้าไม่ปรับระบบสุขภาพและแนวคิด (ตอนที่ 2)

  • Share:

เรื่องที่สอง ตั้งคำถามกับมาตรฐานคำแนะนำจากต่างประเทศว่าลับลมคมใน ซ่อนเงื่อนผลประโยชน์หรือไม่ อาทิ เรื่องการใช้ยาลดไขมัน โดยการระบุว่าไขมันเลว LDL คือตัวร้ายที่ทำให้เส้นเลือดตัน และต้องกดระดับไขมันเลวให้ต่ำที่สุดถึงเกณฑ์ 50 ได้ยิ่งดี

ทั้งนี้ จะเป็นไป ได้ก็จำเป็นต้องใช้ยาสแตตินขนาดสูง แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องใช้ยาร่วม Ezetimibe ทั้งๆ ที่ยาตัวหลัง สำนักอาหารและยาของสหรัฐฯเคยประกาศจำกัดการใช้ เนื่องจากมีหลักฐานว่าไม่สามารถป้องกันการตีบตัวของเส้นเลือดได้ แต่เมื่อทฤษฎีไขมันเลวออกมากลับส่งเสริมให้มีการใช้ยาสองตัวคู่ และตั้งกฎเกณฑ์การใช้ยาโดยคำนวณความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ 10 ปี ทำให้คนอเมริกันเองเป็นสิบล้านคนต้องใช้ยาทั้งๆที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรง การทำให้ระดับไขมันเลวลดลงดังกล่าวนัยว่า ลดอัตราการเกิดเส้นเลือดตันในหัวใจประมาณ 400-500 คนต่อ 100,000 ราย ที่ใช้ยาต่อเนื่องกันไปห้าปีในคนที่ไม่เคยเป็นเส้นเลือดตีบ

และอาจลดการเป็นซ้ำใหม่ในคนที่เป็นไปแล้วได้ประมาณ 800 ถึง 1,000 คนต่อ 100,000 ราย

ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตเรื่องผลข้างเคียงซึ่งเป็นเรื่องเปิดโปงใหญ่โตโดยคณะศึกษาหลายรายพบว่า ผลแทรกซ้อนมีได้สูงถึง 20 ถึง 30% และอาจรุนแรงถึงแขนขาอ่อนแรงอัมพาต นอกจากนั้น สำหรับคนที่มีความผิดปกติในสมองมีหลุมดำซึ่งเกิดจากการมีเลือดรั่วออกมาจากผนังของเส้นเลือดซึ่งเปราะบางกว่าปกติ กลับทำให้เกิดเส้นเลือดแตกขนาดใหญ่ได้

ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับไข่แดงและเนื้อแดงซึ่งมีคำแนะนำให้กินไม่อั้นเพราะไม่ทำให้ไขมันเลวขึ้น แต่กลับละเลยสารพิษซึ่งถูกสกัดจากจุลินทรีย์ในลำไส้และทำให้เส้นเลือดตัน ทั้งนี้ เนื่องจากมีสารแอลคานิทีนและเลซิติน อีกประการที่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นข้อโต้แย้งเรื่องการจำกัดไขมันอิ่มตัวในอาหาร รวมทั้งน้ำมันประกอบอาหาร

ซึ่งมีข้อโต้แย้งตั้งแต่ปี 2015 จนกระทั่งล่าสุด ในเดือนกรกฎาคม 2017 (Medscape in focus ก.ค.2017) ซึ่งกล่าวถึงหลักฐานที่ไม่เปิดเผยของคณะทำงานของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯและกล่าวถึงแต่ผลร้ายของไขมันอิ่มตัว และต่อเนื่องไปถึงไขมันเลว LDL

นอกจากนั้น รายงานการติดตามไม่น้อยกว่า 10 ปีใน 17 ประเทศ เดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2017 กลับพบว่า การกินไขมันกลับตายยากขึ้น และในเดือนกันยายน 2017 พบว่า การลดและป้องกันการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายกลับป้องกันการเกิดหัวใจวายซ้ำสำหรับคนที่เคยเป็นเส้นเลือดหัวใจตันอยู่แล้ว โดยมิได้คุมตัวไขมันเลว

ตัวอย่างอีกประการคือการใช้ยาโรคสมองเสื่อมซึ่งแท้ที่จริงเป็นการกระตุ้นให้กระฉับกระเฉง ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันหรือชะลอโรค นอกจากนั้นเป็นการเร่งให้เซลล์สมองตายเร็วขึ้น เพราะแท้จริงแล้วประสิทธิภาพการทำงานของสมองขึ้นกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดมัธยัสถ์ มีการรีไซเคิลของเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายของเสียผ่านเข้าสู่เส้นเลือด

เรื่องที่สาม เป็นการทำงานวิจัยขั้นสูงในการตอบโจทย์ที่อาจไม่สามารถเฉลยได้จากการสังเกตวิเคราะห์ตรงไปตรงมาอย่างเรื่องที่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การศึกษารูปแบบภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จากคนที่เริ่มมีอายุและมีการดำเนินโรคแบบช้าหรือเร็วรุนแรงโดยเครื่องมือที่มีอยู่ในประเทศไทยพรั่งพร้อมขณะนี้

ในการวัดปริมาตรของเนื้อสมองส่วนต่างๆ การทำงานของเส้นใยประสาท โครงสร้างของผนังหลอดเลือดในสมองร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อสมองส่วนต่างๆที่เริ่มแปรปรวนและมีการสะสมของสารพิษต่างๆ และจากนั้นสามารถเทียบเคียงกับตัวแปรในเลือด ชนิดและจำพวกของจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งบทบาทในลำไส้จะเป็นการสื่อสารสองทาง (bilateral communication) ระหว่างลำไส้กับสมอง ทั้งนี้ อาจกำหนดตั้งแต่ยีนของแต่ละคน (dysbiogenesis) และชนิดของอาหารที่มีผลในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ดีหรือเลว และส่งผลให้เกิดสารพิษต่อเส้นเลือดและต่อสมอง

การวิจัยอีกระดับสามารถทำได้ในสัตว์ทดลองเช่นหนู และปรับรหัสพันธุกรรมคล้ายมนุษย์และแปลงรหัสพันธุกรรมให้แสดงโรคอัลไซเมอร์ ทั้งเอมิลอยด์ และเทา โปรตีน (triple transgenic mice) และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นยา สมุนไพร อาหาร ว่ามีผลในการลดการสร้างและการสะสมของสารพิษรวมทั้งการกำจัดขยะ (autophagy macro, micro, chaperone mediated)

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยังอาจประยุกต์เข้ามาอธิบายกลไก การเกิดนิสัยซึ่งแก้ไม่ได้หรือกลายเป็นสันดานซึ่งอย่างน้อยมีขั้นตอนสามส่วน จากการเสาะแสวงหาพฤติกรรมที่ชอบ และเริ่มทำซ้ำๆจนเริ่มจารึกเป็นนิสัย และหลังจากนั้นจะเป็นส่วนที่สามของการเกิดสันดานโดยมีการตรึงแบบแผนความประพฤติในสมองหลายส่วนและมีสารเคมีและตัวรับต่างๆกัน และอาจนำมาใช้ในเรื่องของติดสุรา การทำร้าย ฆาตกรรมต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีดังตัวอย่าง อาจนำมาประกบกับความพยายามล้างสมองละลายพฤติกรรมให้เป็นคนดีซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การจำแนกกลุ่มเศรษฐานะความเชื่อ ความต้องการในกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่ใช้การโฆษณาสื่ออย่างที่ผ่านมา และทำให้เสียงบประมาณไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านในช่วงเวลา 15 ปี

การใช้สัตว์ทดลองยังมีประโยชน์ในด้านการทดสอบประสิทธิภาพของยาต้าน RNA ไวรัสครอบจักรวาล ซึ่งขณะนี้มีทั้งสารเปปไทด์ และยา จนกระทั่งสามารถใช้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทดลองที่มีไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองได้แล้ว

ท้ายสุด ความรู้ ประโยชน์ที่ได้จากการกลั่นกรองจากการวิจัย สามารถนำสู่สังคมได้ ประเทศมีองค์กรขนาดใหญ่ มีอาสาสมัครทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทุกหมู่บ้าน เช่น กระทรวงมหาดไทย สภากาชาด

เหล่านี้เป็นตัวอย่างเล็กๆในอีกหลาย 1,000 รายการที่ประเทศไทยสามารถทำได้ในกรอบของวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งต้องเกิดประโยชน์ให้กับระบบสุขภาพและสาธารณสุข และสามารถส่งตรงถึงประชาชนและคนป่วยได้.

เสียกรุง 2560..ถ้าไม่ปรับระบบสุขภาพและแนวคิด (ตอนที่ 1)

หมอดื้อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้