วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์กึ๋น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ร่วมหารือเต็มคณะระหว่างผู้นำเอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคจากประเทศต่างๆ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์การส่งเสริมความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก ที่ประเทศเวียดนาม.