วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เขตดุสิตฝึกวิชาชีพ ทำซูชิ-ทำวุ้นแฟนซี

เขตดุสิตฝึกวิชาชีพ ทำซูชิ-ทำวุ้นแฟนซี

  • Share:

นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต แจ้งว่า เขตจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านและสตรีในชุมชนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดและแก้ไขปัญหาผู้ว่างงานให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 7 วิชา ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.-17 ธ.ค. (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ประกอบด้วย วิชาการทำซูชิ วิชาการทำพิซซ่าหน้าต่างๆ วิชาต้นไม้มงคล วิชาการสานชะลอมไม้ไผ่ วิชากระเป๋าผ้างานควิลท์ วิชาขนมชั้นโบราณ และวิชาการทำวุ้นแฟนซี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. หรือจนกว่าจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2241-4504 และ 0-2243-5311 ต่อ 5438.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้