วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ธนะศักดิ์” ตั้งคณะทำงานคู่ขนาน พศ.

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาท แนะยึดหลักการทรงงาน ร.9

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนเริ่มการประชุม มส. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาทต่อ พล.อ.ธนะศักดิ์ และคณะ
ว่า การปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจำเป็นต้องรู้ ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ทำ ถ้าจะกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ต้องทำงานโดยวิจารณญาณ ตามหลักอริยสัจสี่ เพื่อให้ทราบ ทุกข์ คือ สภาพปัญหาที่แท้จริง สมุทัย คือ สาเหตุแห่งปัญหา เพื่อเป้าหมาย คือ ความดับสิ้นแห่งปัญหา ที่เรียกว่า นิโรธ ตามหนทางหรือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า มรรค ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้บริหารพระราชภาระได้อย่างสมพระราชสถานะ ทรงเริ่มด้วยการศึกษา วิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงเข้าถึงสถานการณ์จริง จนทรงเห็นประจักษ์ด้วยสายพระเนตร นำไปสู่โครงการพระราชดำริ ท่านในฐานะผู้บริหาร จึงอาจน้อมนำหลักอริยสัจสี่และหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปเป็นแนวทางทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนา จึงขอฝากหลักการสำคัญนี้ไว้ จะได้ช่วยกันจรรโลงสถาบันพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองคู่ชาติ ในฐานะเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ตนและคณะได้รับประทานพรจากสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ยังทรงให้กำลังใจในการทำงาน และจากที่ตนดูแลกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ด้วย จะนำงานทั้งสองส่วนมาส่งเสริมสนับสนุนกันมากขึ้น ทั้งนี้ ตนยังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานคู่ขนานไปกับ พศ. พิจารณาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอัตรากำลัง การโอนย้ายข้าราชการ งบประมาณอุดหนุน เป็นต้น โดย พศ.รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ก็ต้องตั้งคณะทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อพิจารณาก่อนที่จะส่งเรื่องมายัง พศ.ด้วย ส่วนเรื่องการทุจริตงบประมาณอุดหนุนวัดนั้น ไม่ได้มอบนโยบาย พศ. แต่ขอให้ทำตรงไปตรงมา หากเกิดปัญหาทุจริตใน พศ.ประเด็นใหม่ตนจะประสานไปยังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อตรวจสอบควบคู่ไปด้วย.

ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. 10 พ.ย. 2560 23:56 10 พ.ย. 2560 23:56 ไทยรัฐ