วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“อดุลย์” กำชับทำงานยึดประโยชน์เหยื่อค้ามนุษย์

“อดุลย์” กำชับทำงานยึดประโยชน์เหยื่อค้ามนุษย์

  • Share:

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ว่า สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.สงขลา ดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพศชาย อายุ 15 ปีขึ้นไปทุกสัญชาติ ขณะนี้ผู้รับบริการ ณ วันที่ 31 ต.ค.2560 มีจำนวนรวม 36 ราย ประกอบด้วย ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติ 16 คน เมียนมา 14 คน และเวียดนาม 6 คน ภายใต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 31 คน ตนได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักมาตรฐานสากล 5P และหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ตนยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 491 หน่วย ซึ่ง พม.โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบาย “บ้านประชารัฐ” ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของตนเอง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ครัวเรือน 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/ เดือน และข้าราชการผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงที่มีรายได้ครัวเรือน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือน ใช้เวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้