วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้สางปัญหาใช้ความรุนแรงใน รพ.

นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวถึงทางออกการแก้ไข ป้องกัน และแก้ปัญหาวิกฤติความรุนแรงในโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉินในโรงเรียนแพทย์ และการจัดระเบียบในงานเสวนาวิกฤติคุกคามความรุนแรงในโรงพยาบาลทางออกคืออะไร จัดโดยแพทยสภา ว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลปัจจุบันพบมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากสังคมไทยนิยมใช้ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดความไม่พอใจ ผู้ป่วยและญาติก็ใช้ความรุนแรงเป็นทางออก ที่สำคัญปัจจุบันผู้ป่วยมองว่าตัวเองเป็นผู้บริโภค และมองว่าแพทย์พยาบาลเป็นผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์จึงเปลี่ยนไป ไม่เหมือนในอดีตที่เป็นในฐานะพึ่งพาและเกื้อกูลกัน

นพ.ประดิษฐ์กล่าวว่า นอกจากนี้ โครงสร้างของสถานพยาบาลยังไม่อำนวยต่อการรักษาความปลอดภัย ผู้ป่วยสามารถเดินได้ทุกจุดในโรงพยาบาล และเรายังไม่เคยมีการอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือเมื่อโดนต่อว่าหรือถูกทำร้าย จึงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ นอกจากผู้ป่วยหรือญาติทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วยังพบว่ามีคู่กรณีของคนไข้บุกมาทำร้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย สำหรับการแก้ปัญหานั้นเบื้องต้นได้มีมาตรการฝึกแผนรองรับแต่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง ในต่างประเทศหากมีการทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์จะไม่มีการให้อภัย ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเด็ดขาด แต่ของประเทศไทยมีกฎหมายแต่ไม่ได้นำมาใช้เข้มงวด จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่วนสถานที่ที่พบมีการกระทำความรุนแรงมากที่สุด คือ ห้องฉุกเฉิน ขณะที่ช่องทางที่มีการทำร้ายมากที่สุดคือ ทำร้ายวาจา ใช้โซเชียลมีเดียโจมตี เป็นต้น.

นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวถึงทางออกการแก้ไข ป้องกัน และแก้ปัญหาวิกฤติความรุนแรงในโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉินในโรงเรียนแพทย์ 10 พ.ย. 2560 23:43 10 พ.ย. 2560 23:43 ไทยรัฐ