วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กว่า 4 แสนชมนิทรรศการ

กว่า 4 แสนชมนิทรรศการ

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยเมื่อ 10 พ.ย. ว่า หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. และจนถึงวันที่ 9 พ.ย. รวมเป็นเวลา 8 วัน มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 405,381 คน แบ่งเป็น 1.ประชาชนทั่วไป 376,928 คน 2.นักเรียนนักศึกษา 20,376 คน 3.พระภิกษุ-สามเณร และแม่ชี 2,262 รูป/คน 4.ผู้พิการ 4,903 คน 5.นักท่องเที่ยวต่างชาติ 896 คน และ 6.สื่อมวลชน 646 คน ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดประสานงานขอเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำนักเรียนพิการและด้อยโอกาส 84 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,753 คน ร่วมเข้าชมนิทรรศการ