วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประยุทธ์ แนะยึด 'ความเพียร-ร่วมมือ' ไม่ทำบ้านเมืองวุ่นวายขัดแย้ง

นายกฯ ฝากสมการแห่งความสำเร็จ "ยึดความเพียร-ความร่วมมือ" ดีกว่าติเรือทั้งโกลน วิจารณ์โดยเจตนาไม่สุจริต ทำบ้านเมืองขัดแย้ง พร้อมเชิญชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศ มีการปฏิรูปมากมายที่กำลังดำเนินการ และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบแบบแผน มีกรอบยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โบราณกล่าวไว้ว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" แต่สำหรับสถานการณ์ในทุกวันนี้ ตนขอเสนอสมการแห่งความสำเร็จง่ายๆ เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจให้มีความมุ่งมั่นเสมอ คือ "ความสำเร็จ ประกอบไปด้วย ความเพียร ร่วมกับความร่วมมือ" โดยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต ย่อมเกิดจาก "ก้าวเล็กๆ" และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความเพียรของบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และความร่วมมือของทุกคน ความสำเร็จทั้งปวงเหล่านั้น แม้จะเป็นระดับบุคคล ก็ย่อมส่งผลดีไปถึงระดับประเทศในที่สุด

"จึงขอเน้นย้ำสมการความสำเร็จ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกครั้งว่า ต้องประกอบด้วย "ความเพียร" และ "ความร่วมมือ" ฝากเป็นข้อคิดอีกประการหนึ่งว่า "ประเทศไทยต้องช่วยกันสร้าง ทำในสิ่งที่ตนถนัด และทำให้ดีที่สุด ผมอยากให้เราคนไทยมอบกำลังใจให้แก่กัน ดีกว่าเราจะติเรือทั้งโกลน หรือวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาที่ไม่สุจริต เพื่อจะทำให้เกิดบรรยากาศความขัดแย้ง แล้วบ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่ และมีแต่ความผาสุก" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในการขุดลอกคูคลองมหานาคและคลองเปรมประชากร ปัจจุบันเรามีกำลังพลจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 4 ล้านคน พร้อมที่จะเป็นพลังของชาติ ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งปัญหาจราจร น้ำท่วม ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น เพื่อนำพาประชาชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกถึงพลังแห่งความดี และนำไปสู่ความรักสามัคคีของคนในชาติ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆ ที่สะสมกลับมาใหม่ เช่น การกำจัดผักตบชวา ขยะ สวะต่างๆ.

นายกฯ ฝากสมการแห่งความสำเร็จ "ยึดความเพียร-ความร่วมมือ" ดีกว่าติเรือทั้งโกลน วิจารณ์โดยเจตนาไม่สุจริต ทำบ้านเมืองขัดแย้ง พร้อมเชิญชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 10 พ.ย. 2560 18:10 10 พ.ย. 2560 20:45 ไทยรัฐ