วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โค้งสุดท้ายปีนี้ คนกรุงเที่ยวในประเทศเพิ่ม พุ่งกว่า 7% ฮิตไปเชียงใหม่

โค้งสุดท้ายปีนี้ คนกรุงเที่ยวในประเทศเพิ่ม พุ่งกว่า 7% ฮิตไปเชียงใหม่

  • Share:

กสิกรไทย เผยผลโพลไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ชี้ คนกรุง มีแผนเที่ยวในประเทศมากขึ้น เฉลี่ย 1.5 ครั้ง สถานยอดฮิตยังเป็นเชียงใหม่ พบค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป อยู่ที่ 6 พันกว่าบาท...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยแพร่เอกสาร ผลสำรวจพฤติกรรมคนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 75.4% ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ยังคงเป็น จ.เชียงใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากบรรยากาศในประเทศ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว น่าจะเป็นแรงบวกที่ดีต่อทิศทางการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้

ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 นี้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ น่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่การท่องเที่ยวในประเทศเป็นมูลค่า 46,450 ล้านบาท หรือขยายตัวประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,450 บาทต่อคนต่อทริป

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะช่วยก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว จากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ พบว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 คนกรุงเทพฯ ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ครั้ง (ทริป) โดยมีจำนวนวันพักค้างเฉลี่ยต่อทริป 2 คืนและเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณทริปละ 4 คน

อย่างไรก็ดี แม้การท่องเที่ยวในประเทศจะยังมีแนวโน้มที่เติบโตดี แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่รุนแรง จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆ ในพื้นที่ และการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจคงจะต้องปรับตัวรองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างการนำเทคโนโลยีมามาช่วยเป็นเครื่องมือในการทำตลาด เป็นต้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้