วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

นึกว่าโดนเซตซีโร่ 'สมชัย' โวย 'วิษณุ' ลืม กกต.หารือเลือกตั้งท้องถิ่น

"สมชัย" แปลกใจ "วิษณุ"ไม่ปรึกษา กกต.เลือกตั้งท้องถิ่น จี้ให้อ่านรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้หารือ กกต.เพราะเป็นไปตามอำนาจ-หน้าที่

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.กล่าวถึงกรณีสัปดาห์หน้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเชิญกระทรวงมหาดไทย และ กรธ.มาปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยไม่กล่าวถึง กกต.ว่าเป็นการออกข่าวที่แปลกยิ่ง เพราะมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ ส.ส. ส.ว. สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ

นอกจากนี้ในมาตรา 27 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.เขียนไว้ชัดเจนว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ กกต.มีอำนาจในการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต. ดังนั้นหากจะมีการปรึกษาหารือ ควรให้ความสำคัญแก่ กกต. เป็นอันดับแรก เพราะ กกต.ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

"คาดว่าท่านคงจะลืม หรือนึกว่าโดนเซตซีโร่ไปแล้ว ไม่ต้องถามก็ได้" นายสมชัย กล่าว