วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้เหตุวิกฤติความรุนแรงในรพ. สังคมไทยโหดขึ้น-ผู้ป่วยไม่เคารพแพทย์​

เร่งสางปัญหาใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล ชงใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสกัดเหตุ ชี้ความสัมพันธ์ เปลี่ยนไป ผู้ป่วยไม่เคารพแพทย์​เห็นเป็นเพียงผู้ให้บริการ แนะเพิ่มช่องทางให้ญาติ-ผู้ป่วยได้ระบาย..นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวถึงทางออก การแก้ไข ป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤติ ความรุนแรงในโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน ในโรงเรียนแพทย์ และการจัดระเบียบ ในงานเสวนาวิกฤติคุกคามความรุนแรงในโรงพยาบาลทางออกคืออะไร ซึ่งจัดโดยแพทยสภา ว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลปัจจุบันพบมากขึ้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากสังคมไทยนิยมใช้ความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเกิดความไม่พอใจผู้ป่วยและญาติก็ใช้ความรุนแรงเป็นทางออก

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าความสัมพันธ์ของแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนไป ในอดีตผู้ป่วยกับญาติจะเคารพแพทย์ ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงน้อย แต่ปัจจุบันผู้ป่วยมองว่าตัวเองเป็นผู้บริโภค และมองว่าแพทย์พยาบาลเป็นผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์จึงเปลี่ยนไป ไม่เหมือนในอดีตที่เป็นในฐานะพึ่งพาและเกื้อกูลกัน 


ประธานสมาพันแพทย์ฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้โครงสร้างของสถานพยาบาลยังไม่อำนวยต่อการรักษาความปลอดภัยผู้ป่วยสามารถเดินได้ทุกจุดโรงพยาบาล และที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีการอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือเมื่อโดนต่อว่าหรือถูกทำร้าย จึงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

ทั้งนี้ นอกจากผู้ป่วยหรือญาติทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วยังพบว่ามีคู่กรณีของคนไข้บุกมาทำร้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย สำหรับการรองรับและแก้ปัญหานั้น เบื้องต้นได้มีมาตรการฝึกแผนการรองรับแต่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง แต่ที่สำคัญคือมาตรการในการดูแลของต่างประเทศในเรื่องการทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากพบการกระทำผิดกับเจ้าที่ของโรงพยาบาลจะไม่มีการให้อภัย กฎหมายมีโทษอย่างไรก็จะต้องได้รับโทษตามความจริง แต่ของประเทศไทยมีกฎหมายแต่ก็ไม่ได้นำมาใช้อย่างเข้มงวด ดังนั้นอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเพื่อเป็นการป้องปราม ส่วนสถานที่ที่พบการกระทำความรุนแรงมากที่สุด คือ ห้องฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความตึงเครียด ส่วนช่องทางที่มีการทำร้ายมากที่สุดคือการทำร้ายทางวาจา การใช้โซเชียลมีเดียโจมตีสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นต้น


"ในต่างประเทศเคยมีคนเมาไปชกหน้าพยาบาลในห้องฉุกเฉิน 1 หมัด ก็มีโทษจำคุก 4 เดือน แต่ของเรามีการให้กระเช้าขอโทษก็มีการอะลุ่มอล่วยกัน ถือว่าไม่เป็นการป้องปราม ถ้าหากทำเท่าที่เรามีกฎหมายก็เพียงพอ ร่วมกับการลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ทำให้บุคลากรมีเวลาสื่อสารกับญาติผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีช่องทางให้ญาติผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลเพื่อได้ระบายเมื่อต้องรอคิวนาน เป็นต้น คิดว่าปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลน่าจะลดลงได้ และผ่านมาเคยพบพยาบาลถูกทำร้ายจนเสียชีวิตมาแล้ว ดังนั้นจึงอยากให้เอาจริงกับเรื่องนี้ และผลการประชุมในครั้งนี้เราจะรวบรวมส่งให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป" นพ.ประดิษฐ์ กล่าว.

เร่งสางปัญหาใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล ชงใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสกัดเหตุ ชี้ความสัมพันธ์ เปลี่ยนไป ผู้ป่วยไม่เคารพแพทย์​เห็นเป็นเพียงผู้ให้บริการ แนะเพิ่มช่องทางให้ญาติ-ผู้ป่วยได้ระบาย..

 10 พ.ย. 2560 13:27 10 พ.ย. 2560 13:45 ไทยรัฐ