วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ฮิตาชิ' จัดสนามแข่งขันความปลอดภัย งานบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน

'ฮิตาชิ' จัดสนามแข่งขันความปลอดภัย งานบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน

  • Share:

"ฮิตาชิ" จัดการแข่งขันมาตรการความปลอดภัยของระดับนานาชาติ มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย ชลบุรี พร้อมตั้งเป้าขยายตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อน ด้วยบริการครบวงจร
...

บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ ได้จัดการแข่งขันมาตรการความปลอดภัยของระดับนานาชาติ (Hitachi Overseas Safety Competition) ณ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งการแข่งขันมาตรการความปลอดภัยของบริษัทฮิตาชิในต่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 และหลักๆ จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นทุกปี วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานโดยเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย รายละเอียดของการแข่งขันเน้นที่ความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการบริหารจัดการ แบบทดสอบ KY (การระบุอันตรายด้วยการส่งเสียงและแสดงท่าทาง) และหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาลิฟต์ (รวมถึงการรื้อถอนลิฟต์) และงานบำรุงรักษาลิฟต์

นายจุนอิชิ โอกาโมโตะ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สินค้า บริษัทฮิตาชิ ธุรกิจระบบอาคาร เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ทั่วโลก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านระบบอาคาร ว่า จะมีการแบ่งหน่วยของธุรกิจเป็น 2 กลุ่มคือ ผลิตและงานขายด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน และกลุ่มบริษัทที่ให้บำรุงรักษาสินค้าดังกล่าว โดยได้มีการวางแผนงานหลักสำหรับยุทธศาสตร์โลกที่จะขยายเครือข่ายด้านผลิตและบริการออกไปให้กว้างไกลยิ่งขึ้น การใช้จุดแข็งด้านบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อนของฮิตาชิซึ่งสร้างชื่อไว้อย่างมากในรุกตลาดใหม่ระดับโลกมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งยอดขายและกำไรจากผลประกอบการที่มากขึ้นตามมา โดยยุทธศาสตร์สำคัญที่ตั้งไว้สำหรับตลาดในเอเชียและตะวันออกกลางคือ มุ่งมั่นที่ขยายปริมาณการติดตั้งให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการขาย และฐานลูกค้าใหม่ จะเพิ่มช่องทางในการบำรุงรักษาอีกด้วย ทั้งนี้ จะเป็นการยกระดับให้ตลาดในเอเชีย อินเดีย รวมถึงตะวันออกกลางนี้ ตระหนักถึงต้นแบบมาตรฐานโลก ในการใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และเป็นการสร้างเสริมสมรรถนะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเน้นให้เห็นถึงมาตรฐานระดับโลกของฮิตาชิที่มีเท่ากันทุกภูมิภาคและประเทศ ยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงต่อไปของเอเชีย ตะวันออกกลางของฮิตาชินั่นก็คือ การก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียนั้น โดยล่าสุดได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยแล้ว

โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียของฮิตาชิในไทยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียเป็นพื้นที่ฝึกวิศวกรที่มีหน้าที่ดูแลธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียซึ่งเป็นศูนย์ฝึกด้านการติดตั้ง ทักษะการบำรุงรักษา และมาตรการควบคุมความปลอดภัยของลิฟต์และบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค จะส่งเสริมวิศวกรในระดับกลางที่มาจากประเทศในเอเชีย และรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความเร่งด่วนอย่างที่สุดของฮิตาชิ โดยฮิตาชิและระบบการก่อสร้างของฮิตาชิจะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มระดับการติดตั้งและขั้นตอนการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ไปพร้อมๆ กับเร่งการพัฒนาวิศวกรต่อไป บริษัท ฮิตาชิและบริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ มีศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเขต Adachi-ku ของกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมครบวงจรเพื่อฝึกและเสริมสร้างวิศวกรที่ดูแลด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน ศูนย์ยังให้การสนับสนุนการฝึกจริงโดยใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่มีรูปแบบและอายุแตกต่างกัน วิศวกรทั่วโลกได้รับการสนับสนุนตามแนวทาง ในขณะที่บริษัทท้องถิ่นในทวีปเอเชียของฮิตาชิฝึกวิศวกรด้วยตัวเองและกระจายวิศวกรอาวุโสไปยังศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลในญี่ปุ่นเพื่อเข้ารับการฝึกขั้นสูง

"เมื่อมีการเปิดตัวลิฟต์แบบพื้นที่แคบที่ควบคุมโดยเครื่องจักรในภูมิภาคเอเชียเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ฮิตาชิและ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ ตัดสินใจทบทวนแนวทางการฝึกอบรม และได้เพิ่มแนวทางหลายระดับซึ่งวิศวกรจะได้รับการอบรมตามลักษณะงานและระดับทักษะ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียจึงจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวทางการฝึกอบรมใหม่นี้ โดยเป็นสถานที่พัฒนาวิศวกรที่จะมีบทบาทหลัก ทางศูนย์ยังมีการฝึกอบรมระดับกลางให้แก่พนักงานหลักๆ ในแผนกเทคนิคของบริษัทในต่างประเทศ บุคคลที่มีบทบาทหลักจะเลือกมาจากวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นที่บริษัทได้จัดให้"นายจุนอิชิ โอกาโมโตะกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้